Mal

Old Swedish Dictionary - mal

Meaning of Old Swedish word "mal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mal Old Swedish word can mean:

mal
L.
mal
1) mål, tAlförmåga. fik han atar mAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 174 . " miste hon eigh mAlet " ib 506 . Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 235, 853 . KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2) . KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 95, 291, 413 . KLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 241 . KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 435 . KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR FMan och G. Stephens. 1849.">Iv . Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 48, 49 . Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 366 .
mal
2) mål, röst. " ysaac iäfwar än for maAlsins skuld " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 214 . " tror hälder handomen än maAleno ib. "
mal
3) användande af taförmågan, tAl, tAlande. at han forFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhi thik mAlit KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 253 .
mal
4) tungomål, språk. a Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart mAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 17, 25, 55 . KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 22, 219, 225 . KLemning. 1860. SFSS.">Bo 56 . Fr 3209 . " epter waro gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo maAle " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 68 . " a hebrezko mAle " Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189 . " wäl tAlandhe badhe innan latino ok KLemming. 1860.">Grescu mAle " Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 377 . swenst maAl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 227 . " the tAlado Aldra handa maAl ok Aldra handa thungo " ib 1: 198 . " war tha et maAl i iordhrike " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 175 . " at ängin vndestander annars maAl ib. " ib 242 . KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 102 . KLemming. 1844.">Fl 275 . KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8585 . Allius. 1850--54.">Di 103 . kunde han genstan fugla maAll ib 124 . ib 136 .
mal
5) sätt att tAla, Framställningssätt, stil. vndrado the mykyt a hans ordh ok vältAlande maAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 847 . " straffas för Allius. 1850--54.">Diktans oc maAlsens laster " Su 3 .
mal
6) tAl, det som tAlas, uTSaga, ord. thz ordh war sidharst mAl sancti stephani Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 288 . ib 893 . KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 31 . KL 237 . KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 105, 299 . Su 88, 91 . gudlikit maAl KLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 187 . " thetta är hart mAl (sermo) " ib 2: 134 . " tagher thz först til maAl (omtAlar det) " Fr 2585 . " hans läst är ok sottast mAl af Allum " Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 259 . " gif mik räät maAl oc wäl lydhande i min mun " KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 379 (med afs. på de båda sista ex. jFr 5).
mal
7) ord, aftAl, förbindelse. jak sigher thz rät a mit maAl Al 2699 . " ästu ekke meer skyldogher at göra at thy maAle (non tenebris juramento) " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 203 .
mal
8) det som göres till föremål för åtAl, mål, sak, rättegångssak. þa jär hwars manz kiärä vm þässon maAl döþ oc ogild SD 5: 376 ( 1344, nyare afskr.) . ib 378, 480 (1345, nyare afskr.), 605 ( 1346), 606. at tolff mannä neKLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd thennä maAl oc ärinde . . skelica oc KLemming. 1860.">Granlia wt ranzsagethe BSH 2: 54 ( 1397) . ib 39 ( 1396) . pröfuadhe mAlit Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 375 . " maAlith letadhis fore wisom domarom " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 223 . " radh stowo daghin . . . j hulkom vina ok owina maAl skulu ranzsakas " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 340 . " iak hafuer eet maAl fore idher at kära " FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3992 . iak vil mit maAl ey op gifua ib 4981 " ib 3629, 4871. " KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4983 . Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 7 (kan föras till 9).
mal
9) L. JFr mAlatti.
mal
1) den som förer el. är KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berättigad att föra någons tAlan. warþen . . . egh syAlfs sins mAlsmän SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
mal
2) målsman, förmyndare. cum consilio . . . filiorum meorum . . . proloqutorum Allius. 1850--54.">Dictorum maAlsmænn SD 4: 234 ( 1331) . Fratruelis mei primus testis Allius. 1850--54.">Dictus mAlsman ib 612 ( 1338) . mädhan . . . iak rättir maAlsman aa minna barna veghan är ib NS 1: 603 ( 1406) . " kärde . . . karl eriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSson a philippus KLemning. 1860. SFSS.">Bossons barna wegna, som han mAlsman är aat " ib 2: 212 ( 1409) . " en vngar man brände gärþe ok akra sins molz manz (tutoris) " Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176 . " KLemning. 1860. SFSS.">Bonden är hustrunz målsmans " TS 27 . " säghia the siik Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare hennes maAlsmän ythermere än mik til swa dana ärindhe ok giffthermaAll " FM 687 ( 1517) . " at göra hionAlagx fästo fore fadher oc modher oc mästo winom oc mAlsmannom " Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 999 . - god man (för enka). härra johans due, som min maAlsman är SD NS 1: 173 (1402, gammAl afskr). iak eller min mAlsman ib 2: 10 ( 1408), 12 ( 1408). ib 44 ( 1408) .
mal
3) beskyddare. han nämde eigh cosman ok damianum hänna mAlsmän ok gömara Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 516 .
mal
4) målsegande. " saffdä ath haddä han thet en giort tha ware thw eyg molsman ther till " FH 6: 47 ( 1457) . - JFr mAlman.
mal
1) rättighet till tAlan ss målsegande. hwaar Sum . . . giwer mAllseghändä rätt Fra sik SD 4: 466 (1335, nyare afskr). then Sum mAllseghändä rätt thiggär ib.
mal
2) målsegandes rätt till andel i böter, böter som tillfAlla målseganden. SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). mAlsäghiande rättin i thänna sak wiliom wj thet the forneKLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde tolff sculu hafwa PfN 135 .

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mall RK 1: 1240 ; Va 7, 48, 49, 55 ; Di 136 . maal. maall MB 1: 413 ; Di 103, 124 ; Lg 3: 366 . moll Di 280 ),
 • mals maþer
 • malsman .
 • maals- .
 • mols- .
 • molz- )
 • malsäghande
 • maalsäghände .
 • malsäghiande SD NS 1: 435 ( 1405); -andanom BSH 1: 195 ( 1387) .
 • malsägiande: -um SO 22 .
 • malseghande: -enom GS 28 (1375, orig.) . malseghiande. målseiande: -is TS 24 .
 • malsigende BtFH 1: 276 ( 1509) .
 • maalsigende: -ena FH 5: 109 ( 1487) . " malsiende " BtFH 1: 130 ( 1506) ;
 • -en ib 159 (1507), 183 (1507)),
 • malsäghanda luter
 • -loter )
 • malsäghanda rätter
 • mallseghändä- .
 • malsäghiande- .
 • malsedhande- SD 4: 408 ( 1335, nyare afskr.) ),
 • malsäghanda sak

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back