Mal

Old Swedish Dictionary - mal

Meaning of Old Swedish word "mal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mal Old Swedish word can mean:

mal
L.
mal
1) mål, tAlförmåga. fik han atar mAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 174. " miste hon eigh mAlet" ib 506. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 235, 853. KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2). KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 95, 291, 413. KLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 241. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 435. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR FMan och G. Stephens. 1849.">Iv. Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 48, 49. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 366.
mal
2) mål, röst. " ysaac iäfwar än for maAlsins skuld" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 214. " tror hälder handomen än maAleno ib. "
mal
3) användande af taförmågan, tAl, tAlande. at han forFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhi thik mAlit KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 253.
mal
4) tungomål, språk. a Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart mAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 17, 25, 55. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 22, 219, 225. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 56. Fr 3209. " epter waro gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo maAle" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 68. " a hebrezko mAle" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189. " wäl tAlandhe badhe innan latino ok KLemming. 1860.">Grescu mAle" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 377. swenst maAl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 227. " the tAlado Aldra handa maAl ok Aldra handa thungo" ib 1: 198. " war tha et maAl i iordhrike" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 175. " at ängin vndestander annars maAl ib. "ib 242. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 102. KLemming. 1844.">Fl 275. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8585. Allius. 1850--54.">Di 103. kunde han genstan fugla maAll ib 124. ib 136.
mal
5) sätt att tAla, Framställningssätt, stil. vndrado the mykyt a hans ordh ok vältAlande maAl Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 847. " straffas för Allius. 1850--54.">Diktans oc maAlsens laster" Su 3.
mal
6) tAl, det som tAlas, uTSaga, ord. thz ordh war sidharst mAl sancti stephani Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 288. ib 893. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 31. KL 237. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 105, 299. Su 88, 91. gudlikit maAl KLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 187. " thetta är hart mAl (sermo)" ib 2: 134. " tagher thz först til maAl (omtAlar det)" Fr 2585. " hans läst är ok sottast mAl af Allum" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 259. " gif mik räät maAl oc wäl lydhande i min mun" KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 379 (med afs. på de båda sista ex. jFr 5).
mal
7) ord, aftAl, förbindelse. jak sigher thz rät a mit maAl Al 2699. " ästu ekke meer skyldogher at göra at thy maAle (non tenebris juramento)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 203.
mal
8) det som göres till föremål för åtAl, mål, sak, rättegångssak. þa jär hwars manz kiärä vm þässon maAl döþ oc ogild SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). ib 378, 480 (1345, nyare afskr.), 605 (1346), 606. at tolff mannä neKLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd thennä maAl oc ärinde. . skelica oc KLemming. 1860.">Granlia wt ranzsagethe BSH 2: 54 (1397). ib 39 (1396). pröfuadhe mAlit Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 375. " maAlith letadhis fore wisom domarom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 223. " radh stowo daghin. .. j hulkom vina ok owina maAl skulu ranzsakas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 340. " iak hafuer eet maAl fore idher at kära" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3992. iak vil mit maAl ey op gifua ib 4981 " ib 3629, 4871. "KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4983. Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 7 (kan föras till 9).
mal
9) L. JFr mAlatti.
mal
1) den som förer el. är KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berättigad att föra någons tAlan. warþen. .. egh syAlfs sins mAlsmän SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
mal
2) målsman, förmyndare. cum consilio. .. filiorum meorum. .. proloqutorum Allius. 1850--54.">Dictorum maAlsmænn SD 4: 234 (1331). Fratruelis mei primus testis Allius. 1850--54.">Dictus mAlsman ib 612 (1338). mädhan. .. iak rättir maAlsman aa minna barna veghan är ib NS 1: 603 (1406). " kärde. .. karl eriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSAlentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSson a philippus KLemning. 1860. SFSS.">Bossons barna wegna, som han mAlsman är aat" ib 2: 212 (1409). " en vngar man brände gärþe ok akra sins molz manz (tutoris)" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. " KLemning. 1860. SFSS.">Bonden är hustrunz målsmans" TS 27. " säghia the siik Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare hennes maAlsmän ythermere än mik til swa dana ärindhe ok giffthermaAll" FM 687 (1517). " at göra hionAlagx fästo fore fadher oc modher oc mästo winom oc mAlsmannom" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 999. - god man (för enka). härra johans due, som min maAlsman är SD NS 1: 173 (1402, gammAl afskr). iak eller min mAlsman ib 2: 10 (1408), 12 (1408). ib 44 (1408).
mal
3) beskyddare. han nämde eigh cosman ok damianum hänna mAlsmän ok gömara Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 516.
mal
4) målsegande. " saffdä ath haddä han thet en giort tha ware thw eyg molsman ther till" FH 6: 47 (1457). - JFr mAlman.
mal
1) rättighet till tAlan ss målsegande. hwaar Sum. .. giwer mAllseghändä rätt Fra sik SD 4: 466 (1335, nyare afskr). then Sum mAllseghändä rätt thiggär ib.
mal
2) målsegandes rätt till andel i böter, böter som tillfAlla målseganden. SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). mAlsäghiande rättin i thänna sak wiliom wj thet the forneKLemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde tolff sculu hafwa PfN 135.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mall RK 1: 1240 ; Va 7, 48, 49, 55 ; Di 136. maal. maall MB 1: 413 ; Di 103, 124 ; Lg 3: 366. moll Di 280 ),
 • mals maþer
 • malsman.
 • maals-.
 • mols-.
 • molz- )
 • malsäghande
 • maalsäghände.
 • malsäghiande SD NS 1: 435 (1405); -andanom BSH 1: 195 (1387).
 • malsägiande: -um SO 22.
 • malseghande: -enom GS 28 (1375, orig.). malseghiande. målseiande: -is TS 24.
 • malsigende BtFH 1: 276 (1509).
 • maalsigende: -ena FH 5: 109 (1487). " malsiende" BtFH 1: 130 (1506) ;
 • -en ib 159 (1507), 183 (1507)),
 • malsäghanda luter
 • -loter )
 • malsäghanda rätter
 • mallseghändä-.
 • malsäghiande-.
 • malsedhande- SD 4: 408 (1335, nyare afskr.) ),
 • malsäghanda sak

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back