Mal

Old Swedish Dictionary - mal

Meaning of Old Swedish word "mal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mal Old Swedish word can mean:

mal
L.
mal
1) punkt, märke, fläck (jfr Mnt. mål). haffuir maghon maAl eller blicke pa ögath LB 7: 208.
mal
2) märke, punkt mot hvilken en rörelse el. verksamhet riktas, mål. kunugen böþ han binda viþ stulpa ok af fiughur hundraþ riddara sciutas som tel mAls Bu 502. " lät sauinianum binda widh stolpa ok skiuta som at mAle" Bil 462. ib 479. " piil wtsändir til forelakt maAl ällir rwm" Su 236. annar wägher til thetta maAl MB 1: 117. " the lotha hwa thz wara skAl ther wt skAl sändas til thz maAl" MD 188.
mal
3) tidpunkt, gång (jfr Mnt. mål). haffuer jach mik rosteret nw ij [2] maAl, först til at ridhe och swa met aacheredzskap FM 291 (1506). - a nyo mAle (a nyt mAl, pa nyt mAl), å nyo. vurdho the, som ther varo kristnadhe, annan tidh a nyio mAlde prästlöse Ansg 213. " togh han a nyio mAle (iterum) vardha brinnande aff thom hälgha anda" ib 221. " sampnade han paa nyt maAl annan storan här" MB 2: 234. " a nyt maAl belagde sama thornen" ib 310. ib 243. Su 158, 365. LfK 233. " städya skipith pa nyth maAl" Allius. 1845.">PM 61.
mal
4) tidpunkt då föda intages, måltidstimme. skulu hafua millan maAla ena fyra penningx kanno conuentzööl FH 4: 42 (1455; kan likväl föras till följ. afd.). - intagande af föda vid en viss tid, föda som vid ett visst tillfälle intages, måltid. teþes hanom. .. en levar. þo eigh mere än uinnas matte þrem mannom at mAle (vix ad umius prandii eSum triBus personis Sufficere videretur) Bu 417. " lata sik at nögha at eeno maAle vm daghin" Bir 2: 72. " matt at sälliä. .. till ens mAlls" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). Sum saman äru vm maAl oc matu ib 376. Bil 405. MB 1: 307. Iv 3144. Al 5230. " maAl dragher annath fram" GO 193.
mal
5) mål, mått, mätning. i wikt oc maAl MB 1: 367. Bir 2: 30. eo modo, qui in lgiBus patrie dicitur reep oc ræt mAl SD 3: 112 (1313, nyare afskr.).
mal
6) aFMätt jordstycke. quod ipse sweno et heredes Sui post ipSum deberent habere perpetuo quoddam spacium wlgariter dictum maAl de agro ipsius prepositi SD 3: 138 (1313, gammAl afskr.). agrum attongi sexte partis separatim iacentis videlicet in duoBus mAloom. .. contulisse ib 5: 89 (1342). " Alt þet iac agher i baþum mAlomen" BYH 1: 170 (1363). " terram meam ibidem in decem et septem menSuris terre dictis mAlum siue humppum FAlkman, Om mått och vigt 1: 237 (urk. fr. 1354). iak. .. hawer giwit. .. ena flaat nor ij wimarka engh ok ij fäm maAlom ij ringundhatorpa engh" SD NS 1: 572 (1406). Jfr aker-, bya-, for-, hovuds-, mat-, otto-, spanna-, stör-, tomta-, vaþ-mAl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maal.
  • maall Al 5230 ; LfK 233. mall),
  • mals mater ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back