Mark

Old Swedish Dictionary - mark

Meaning of Old Swedish word "mark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mark Old Swedish word can mean:

mark
L.
mark
1) märke, tecken thetta markit thu haffuir fangith faar thu ey aff skrapat vtan medh vigdo watne MP 5: 136. igenkänningstecken (i fält). at huar sig föruet om lösn, march och anskrij Arnell Brask Biᴵ 20. - Jfr fräst-, fädhernis-, iärn-, ra-, sten-mark.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • march )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back