Mark

Old Swedish Dictionary - mark

Meaning of Old Swedish word "mark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mark Old Swedish word can mean:

mark
L.
mark
2) öppen mark, där krigshärar kunna mötas, fält, slagfält. han (ɔ: riddaren) gik bort ok redh wppa marc til greuans Prosadikter (Sju vise m B) 211. " tha sloo biskop kätil i lindkiöbing konung criSTiern aff marckin och römde til STocholm Scr. rerv. sve. I 1: 233. "STb 5: 161 (1517). STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 122, 130. Arnell Brask Biᴵ 18. tha kommo troianer sig till j gän j hctoris STarka makt oc fyngo ather markena Troj 160. ib 162. - Jfr aska-, blomSTers-, buska-, bya-, fä-, hiordh-, hiupona-, iordh-, ris-, rudh-, rydsla-, rydh-, rydhio-, skogs-, STads-, ut-, ville-, ödhe-, ödhis-mark.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • marc.
  • march )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back