Mark

Old Swedish Dictionary - mark

Meaning of Old Swedish word "mark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mark Old Swedish word can mean:

mark
L.
mark
1) skogsmaRK, maRK, fält. haffwer. .. ornerat. .. maRKar oc skogha mz blomstrande qwistom oc löffuom Su 203. gingo vafrande som vil diur om maRKa ok skogha Gr 323. " en vatnkälla vpfyllandis Alla maRKana" ib 299. bödh dragha han wt a marchena (campum) Lg.">Bil 499. ib 741. " thera köt ok inälue. .. skulu vtkastas a maRK (aGros)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 7. " skAl miin hand oc mit gudhlikt wAld wardha ower Alla thina maRKa (aGros)" MB 1: 298. " föLghia sinom Alra kärasta. .. owir contemplacionis. thz är clara syn oc vidhir känningx maRKa (campos)" Bo 92. - i ortnamn. de vymaRKum SD 2: 20 (1287).
mark
2) öppen maRK hvarest krigshärar kunna mötas, fält, slagfält. är han vanlica a maRKinne (campo) ok vardhir thär riddare RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 389. jak är likir enom konung hulkin som stodh a maRKinne (campo) til hwars höghro hand hans vini stodho oc ouinine a vinstro handinna ib 402. RK 1: 3305. tok han til maRKenna Lg 3: 333. " redh han lönlikan ower maRKena" ib. " the danske gaffue flökten ok rymde maRKen ok til skips" HSH 7: 19 (1470). " Alle the dandeswenä. .. som nw med eder paa maRKen. .. äre ib. 19: 155 (1506). thenne sköld och sköldmerche j maRKen före" ib 178 (1508). " döö pa maRKin" FM 234 (1505). godhe wärafftige men, ther jach ma sla myn lith til pa maRKin moth ware fiendhe ib 235. BSH 5: 368 (1509). ath bliffwa i makren medh them moth rikesens fiendher ib 370 (1509). " siäx hundrath thusand ok än siäx är hans här til maRKena läghx" Al 2414. ib 2412. - Jfr Al-, Bonda-, bya-, fä-, fäar-, hiordh-, hiordha-, lap-, lappa-, nordh-, slät-, strids-, ut-, ville-, ödhe-, ödhkna-maRK.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )
  • markabro ,
  • markamärke
  • maarka- )
  • markar skiäl
  • marka- )
  • marka vägher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back