Mark

Old Swedish Dictionary - mark

Meaning of Old Swedish word "mark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mark Old Swedish word can mean:

mark
L.
mark
1) märke, tecken. " min faar ther iak wet at min äru af visso marke ok tekne" Bir 1: 357. " tagha thz sama mark a thera köt, ther abrahams släkt hawer" MB 1: 228. ib 361, 363, 403, 503, (Cod. B) 527. Su 404.
mark
2) tecken, förebud. " thz är goth mark" LB 3: 84. - Jfr frälst-, hedhers-, iärn-, malata-, skot-, tak-mark. Jfr äfven gruvomark.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back