Mark

Old Swedish Dictionary - mark

Meaning of Old Swedish word "mark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mark Old Swedish word can mean:

mark
L.
mark
fore siäxtighi mark päninger oc siäx mark äpter swensko tali oc ey finzko SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 370 (1378, gammal avskr.). " galt tha lödogh marc sylff VI marc sensca Sd NS 3: 227 (1447). saa godh peninga som lödughe maren galt vij marc ok noblen iiij marc" Svartb 316 (1442). " pedhers jthes drängh i mark STäkutha för tz han saldhe ohemolth" JTb 38 (1473). 1 marc STakkoth VKJ 188 (1466). " vii swenska mark" JTb 66 (1474). erlend. .. skal. .. giffua ther aff x STakketta mark til ränto huart aar KTb 98 (1479). xx (20) pryzska marck STb 2: 482 (1490). " en xvj marck heST" STb 3: 353 (1498). " een heST om xx och xxx marck ib. 3) jord värderad till en mark. ffor huilka peninga pathsather jach honum. .. j halff booll jordh och tree marker skatthe Svrtb 218 (1400). Jfr vnam marcham terre in mathelby" ib 100 (1354). _ Jfr bismara-, bonda-, drotninga-, lödhe-, skat-, STokholms-mark.
mark
2) en ordinarie skatt i GäSTrikland och Dalarna (möjl. att föra till näST föregående ord mark, i bem. skogsmark). ath jak sender eder. .. otthetie mark päninge aff markegiället GPM 2: 213 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • marker Vg Fornmt III 7-8: 151 (1373) ; Svartb 218 (1400).
 • markyr Kumla kyrkas rb 1 (1478 -1502). mark. marc. marck. march. Se Sdw 2. 1266),
 • marka bol ,
 • marka giäld
 • marke-.
 • -gield. -giäl: -giället GPM 2: 213 (1506). n, 1) markgäld, en extra gärd, vars belopp i regel lsynes ha uppgått till en mark.. .. aff thy markagieldeno, som almoghin j alande nw vtgöra sculo, suasom är tolf öra af huariom manne FMU 1: 392 (1384).
 • marka iordh f. Jfr marka bol, marka skatter. Hildebeand, Sv. Medelt. 1: 242 (1480).
 • marka köp ,
 • marka skatter
 • marcha- )
 • *marka tal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back