Mata

Old Swedish Dictionary - mata

Meaning of Old Swedish word "mata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mata
3) måtta, giva rätta måttet åt, anpassa. modificare täMPra oc maata GU C 20 (hand 2) s. 149. 4) avpassa, läMPa. at the ey skulu löpa bort aff rätta wäghin. .. skal teMPringen ok mattelikhetin matta (moderatur) ok atskilia SpV 137. - modera, behärska. starkhetzsens dygdh. .. mattar dirffwenas oc räddogans rörilse JMPs 293. 5) mäta. mensurare matha GU C 20 (hand 2) s. 133. min hand haffwer lakth jordhinna grwndh, ok min höghra handh haffwer mäth älir mattath himblana (dextra mea mensa est celos) SpV 517.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • matha.
  • maata.
  • matta.
  • -ar.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back