Mata

Old Swedish Dictionary - mata

Meaning of Old Swedish word "mata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mata Old Swedish word can mean:

mata
L.
mata
1) mat. " mädhan saa är at wi idhkeligha wändoms i gudz ordhom, wthan athirwändo thakom thy alla wara matto i liffsins ok wndhirSTanzsins brödh (pane vitæ et intellectus satiamur)" SpV 421. 2) skeppsviST, ss utskyld erlagda matvaro, eg.: pund fläsk? Se Sdw 2: 1267, O. v. STrand. 1853.">Friesen, STudier tillägnade Axel Kock 455, C. I. STåhle, Rig 1939 s. 206 f. och F. Dovring, Attungen och markandet 78. afSTrand. 1853.">Frad 4 tyni korn, 14 orthuger peninga, 2 pund matu, 1 öre äthugell VKj 245 (1447). 6 öres- och 6 päningxland jord; afSTrand. 1853.">Frad 7 tyni korn, 7 öra päninga, 3 pund matu (o. s. v.). ib 248 (1447). bade fore afSTrand. 1853.">Fradh, afSTrand. 1853.">Fradz peninga, matha STb 1: 171 (1478). en gårdh. .. som räntar åhrliga 4 tunnor korn afSTrand. 1853.">Fradzpenninga och matha Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 218 (1483, nyare avskr.). ib 217 (d:o), 222 (1484, d:o).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • matha.
  • matta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back