Mata

Old Swedish Dictionary - mata

Meaning of Old Swedish word "mata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mata Old Swedish word can mean:

mata
moderari, temperare.
mata
1) måtta, passa, jämka. sua som then man hafwande väghskaal j sine hand matande ok likande (concordans et coaptans) hona til thäs hon komBir til stadhga Bir 2: 321.
mata
2) jämka, ändra. " pippinus wilde engha lund sin ordh matta (Cod. C j gen taka 1033)" Bil 732.
mata
3) måtta, gifva rätta måt tet åt, blanda i rätt förhållande, afpassa. skal mantzens likame wara blandadher aff allom elementis wäl maatadhum MB 1: 80. " är thz (glaskärlet) olitath oc wäl matath mällan alla lita" ib. " mannen. .. hawer natwro oc likama swa iämpt matadha aff allom elementis, at han är vtan thera striidh oc örlögh" ib 123. ib 81, 82, 84.
mata
pret. måttlig, återhållsam, hofsam, sedig. thin thiänista qvinna wari mattadh ok atir hallogh Bir 1: 60. the äru. .. wäl mattade j kötzsins rökt ib 259. matadh höuisklekhet j allom thinom limom ib 2: 181. - Jfr välmatadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • maata.
  • matta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back