Mata

Old Swedish Dictionary - mata

Meaning of Old Swedish word "mata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mata Old Swedish word can mean:

mata
L.
mata
1) mått, mål. " medh orättom spannom ok bismarom älla huario handa måto älla wäght thet är" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81). cxiiij KLemming. 1862.">Alna mantzens maatta (menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sura) M 2: 367. är thz folket i sinne längdh ällar höghet ey meer än mattan är i enne KLemming. 1862.">Alin KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 456. " wm windöghanna ällir gaddranna matto" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 37. ib 36 " bywg KLy äffther wisSO matto " SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM LI. " skiptis KLemming. 1846.">Vatnet manna mällom mz sparlige matto (ad menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suram)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 156. " the matan (menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sura) hulkin idhir gifs i KLädhom oc födho" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 135. skipis. .. hwarie enne syKLemming. 1871--73.">STer iämpn matto j maat oc dryk KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 3 1. ib 33. " maatan aff drykkenom skKLemming. 1862.">Al wara wm middghin meer än eth sKLemming. 1862.">AluKLemming. 1871--73.">SToop aff ööl ällir wiin" ib 31. " abbatisSOnne KLemming. 1871--73.">STädz at haffua KLemming. 1871--73.">STörre prouento oc bätre mato, än andra syKLemming. 1871--73.">STra" ib 73. " at KLemming. 1862.">Alle saman kome swa SOm i en fulcomlikin an i gudz fullelikhetz matto" KLemming. 1860.">Gr 302. äpther motta (menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suram) wars härra iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su chriKLemming. 1871--73.">STi gafhwa KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 5. " gudh skapadhe aff äuerdhelico at himerike skulle oplätas syndoghom människiom mz kärlex oc ödhmiuktz gerningom swa at skällik matta skuli gömas j KLemming. 1862.">Allom thingom (serKLemming. 1846.">Vata in omniBus menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sura et KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Discretione)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 48. eet litit hws vm the mato SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuaSOm (omkring) ena KLemming. 1862.">Alin höght ib 257. " them skil aat väl fyra oc siutighi milo. älla vm the matto (vid det laget, så omkring) af them milomen" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 24. " gik han ginKLemming. 1871--73.">STan i ödhknena vppa eet biärgh SOm thr KLemming. 1846.">Var näär vppa fyra milo älla swa matto (för um swa matto? så omkring)" ib 44.
mata
2) mått, rymdmått af en viss KLemming. 1871--73.">STorlek. för torra KLemming. 1846.">Varor. xx thusanda mattor hwete KLemming. 1871--73.">ST 416. " han skulde hwar dagh hafwa xxx mattor myöl til saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlor oc laxx til brödh" ib 421. - för våta KLemming. 1846.">Varor. tak. .. eena matto wiin KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 181. ib 2: 9.
mata
3) mått, KLemming. 1860.">Gräns. " a thz folk war ängin mata (dock möjl. med bem. mätning, räkning: det folket kunde man ej räkna)" KLemming. 1862.">Al 4436 - rätt mått, måtta, måttlighet. a wara födho witom wi mato KLemming. 1862.">Al 6112. " mattan (modus) skKLemming. 1862.">Al hawas i KLemming. 1862.">Allo" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 139. " vtan gudh skipadhe KLemming. 1862.">Al thingh j rätte matto (in numero et menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sura) hafdhe KLemming. 1862.">Aldrigh KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäfwllin matto (menSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suram) j sinne ilzsco" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 388. j sinom luKLemming. 1871--73.">STa wilia the gaa owir loKLemming. 1844.">Flica matto ok skipan (extra modum et landaBilem conKLemming. 1871--73.">STitutionem) ib 3: 55. KLemming. 1846.">Vari j preKLemming. 1871--73.">STenom. .. matta oc tämpran ib 2: 111. at hans iämcriKLemming. 1871--73.">STin. .. mine rätta matto (modeKLemming. 1871--73.">STiam) j KLemming. 1862.">Allom sinom likama ok limom ib 1: 292. " jak gaff thom KLemming. 1862.">Al vidhirthorftelik thing ok luKLemming. 1871--73.">STelikin at haua mz matto" ib 3: 55. " ätir oc drikkir väl til matto (SObrie)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. ib 133. " konungen wilde han ekke lata radha meer än wäl til matho (med måtta, måttligt)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 533. - måtta, hofsamhet. skulle han mato fore sk taka KLemming. 1862.">Al 8303. " haff thiin thing ij faghre mata" ib 3553.
mata
4) lämpligt el. passande förhållande. at skipa thz natwra bland, SOm modhorin giwr, wäl til siälinna mato (i förhållande till själen) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 148. fadherin SOm skipar at eno likamen til siälinna mato ib.
mata
5) mått, KLemming. 1860.">Grad. " hwariom enom lym i människionne bör besyndher pina äpther wranghetzsens matto" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 116.
mata
6) mått, mån, förmåga. i förening med ett poss. pron. hedhra then SOm thik hedhradhe äptir sinne matto ok makt (pro modulo SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suo) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 302. " hriKLemming. 1871--73.">STus af sik siälfwom födhe ängla och män. .. han (ack.) äther wäghfarande mannin äpte sinne matto (pro modulo SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suo)" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 100. " swa SOm gudh är godher sniälder och kärlexfulder swa maghum och wi wara wm wara matto (pro modulo noKLemming. 1871--73.">STro)" ib 220.
mata
7) sätt. þe mato vilium vi frammer vm KLemming. 1862.">Al maKLemming. 1862.">Al hKLemming. 1862.">Alda Bu 6. " han skop sik ij KLemming. 1862.">Alla lata KLemming. 1862.">Alztingx äpter macedones mata (bruk)" KLemming. 1862.">Al 2814. " nam jak vnKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dirlica mto at KLädha mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 142. " tedhe iak them matto huru the skullo lifwa oc dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa mik (modum vKLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">IvenKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di et colenKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di me)" ib 1: 78. ib 3: 352, 4: 15. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 362. " mangha andra skälika matthor at atherlösa mankönet" ib 33. " badh hon gudh gifwa sik ok bewisa nakra quämelika matto til gudhelika böna" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR VIII. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 132. " þät þyþe a KLemming. 1846.">Vart mKLemming. 1862.">Al vm þänna mata" Bu 17. ib 25. " läto scriua annat bref tel criKLemming. 1871--73.">STet folk vm þänna mato" ib 507. Bil 232, 235. " om the sama maato skulin i tagha oc et kidh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 307. " han til föghis wm sina matto (quodammodo) gudhz änglom" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 139. " vm tholka matto KLemming. 1846.">Var mins modhirs ok fadhirs saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlanKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 127. " skref hon bref til sanctum criSOgonum. .. mz thänne matho" Bil 488. " mz same matto oc same SOot thwingadhis ok möddos mange af KLemming. 1871--73.">STadz folkeno" KLemming. 1860.">Gr 290. " til fäKLemming. 1871--73.">STo hona (ɔ: handena) korseno mz sama matto (simili modo)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 30. " tholkin är skiutande mz tholka matto" ib 2: 185. " vet. .. mz huat matto godha gerninga skulu atirlönas" ib 162. " KLemming. 1862.">Alle for dömde innelykkias j möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKreno tho ey KLemming. 1862.">Alle mz enne matto (uno eodemque modo)" ib 1: 388. " hulkin mz KLemming. 1862.">Alle matto (omniBus moKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis) KLemming. 1846.">Var til redKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir at taka thäs häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe anda nadha" ib 3: 21. " lära sit folk mz mangom mattom (multis moKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis)" ib 2: 38. ib 3: 172, 238. tKLemming. 1862.">Alar mz myKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom mattom (oBScuris moKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis) ib 419. " synis mz nakre matto (quodammodo; på visKLemming. 1871--73.">ST sätt) haua hämpt sin ib 2: 88. "SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 452, 453. " thässa milla skrymteliko vmskiptelikhetina. .. gör han nu idhkelica a sina mato (modo SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suo speciKLemming. 1862.">Ali) andelica mz gudhelike siäl" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 92. a samo matto är (på samma sätt är det, samma är förhållandet) oc af äruodheno ib 134. " KLemming. 1846.">Var herra gör daghlica swa oppa ena handa matto mz os andelica" ib 105. vppa swa matto (på sådant el. samma sätt) KLemming. 1860.">Gr 276. skref han teridacio armenie konung i swa matto (på följande sätt) ib 285. " sände bef vm KLemming. 1862.">Allan sins rikis KLemming. 1862.">Almänning i swa matto (så lydande)" ib 281. " at the drykkin ey watn, wtan thz SOm är SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sudhit, mz biogh ällir brödh, j swa matto SOm tiisana" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 33. " antwardede han iron iarll tyzeland i sa matt (på det sättet, med det vilkoret) athan skulde wara konung attilia thiänare" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 204. " skKLemming. 1862.">Al thwangin idhnas äkke til skadha. .. vtan i swa matto at ente finis thz SOm gudz thiänara är skadhelikit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 140. " at värna älla väria sina vini. .. i swa matto" ib 83. " them (gärningarna) giordhe han i vnKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dirsami matto" ib 29. " i hwat matto han hafdhe sik" ib. " j thässe matto screff lisias til jwdhanna KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 313. "ib 251. " j tolkä mate kerde han opta sinä wider mödhä" KLemming. 1846.">Va 45. " henna likama liknilse syntisj nakre matto (quodammodo) j minom likama" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 103. Ansg. 181. siden sporde marsken i mange mate (på många sätt, i många afseenden) at puken wille sigh ey nöye late KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2476. " the badhe them gerna j godha mata (i godo) at the sculle them jn j KLemming. 1871--73.">STaden latha" ib 2055. " befol herre twre i höge mat (högeligen, KLemming. 1871--73.">STrängeligen)" ib 9385. ib 9557. " thz skulde sa KLemming. 1871--73.">STa i KLemming. 1862.">Alla mota (i KLemming. 1862.">Alla afseenden)" ib 6314. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 1. sände min anda j mina appoKLemming. 1871--73.">STla ok känneSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suena hulkin SOm kom til thera j thryggia handa mata (tripliciter) förKLemming. 1871--73.">ST SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuaSOm KLemming. 1871--73.">STrömKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir annantidh SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuaSOm elKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir thridhiatidh j tungo like KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 92. " thera fatikdomKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir lowas i twäggia handa matto. förKLemming. 1871--73.">ST for thy at iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sus oc hans modhir toko KLemming. 1862.">AlmoSO i dagh. sidhan i thy at the ey drogho saman älla gömdo" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. " her giorKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis warom herra KLemming. 1871--73.">SToor smäleker. .. j fyra handha motta, fforKLemming. 1871--73.">STh i ty ath the förde han i eth röth cläde. .. annath syn i ty, at the sätthe oppa hans hwffwdh ena torna crona. .. tridhie motta giorde the honom smälek, i ty ath the gngo ffram, oc fwllo oppa knä for honom. .. j fierde motta giorde the honum smälik, i ty ath the gyngo ffram. .. oc slogho wan herra vidh kynbenen" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 85. " aff minna pinas idkeliken oc kärleken aminilse, iblandh andra otKLemming. 1862.">Alika nadher, skKLemming. 1862.">Alt thu wetha hona tik gaghna i twägge handa hugnath, förKLemming. 1871--73.">ST driffuer hon af tik KLemming. 1862.">Alla oskäleka köldh oc slyohet, j andre matto minnzskar hon iämwäl skärzlo eeldz pino" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 183. ib 348, 349, 350. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 615, 616, 617, 618. " gladdo sik till KLemming. 1862.">Alla mato (på KLemming. 1862.">Allt sätt, i KLemming. 1862.">Alla afseenden" KLemming. 1844.">Fl 54. " hon thiänte them til KLemming. 1862.">Alla mata" ib 1443. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 115, 2129, 4344. " ther idher kan visa til KLemming. 1862.">Alla mata huath ij skulin göra äller lata" ib 5451.
mata
8) form, utseende. " omskipthe hon sith wänaKLemming. 1871--73.">STa änlite i mangha handa fägirKLemming. 1871--73.">STa lither oc mattor" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 19. badh hon sanctum iohannem the sik kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKonna matto KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 445.
mata
9) sak, omKLemming. 1871--73.">STänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dighet, fKLemming. 1862.">All. hulkit thu mat finna twem lundom i thässe mattonne (in hoc facto) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 19. " thz giordhe han ey for päninga saka vtan for een annan mata" KLemming. 1844.">Fl 278. " skKLemming. 1862.">Al i the motho KLemming. 1871--73.">STadzsins reth bliffua oforSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sumath" SO 71. " lofuas. .. syKLemming. 1871--73.">STrom j sancti sKLemming. 1862.">Aluatoris orKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Din hafua fyra quinnor sik til hielp j thera KLemming. 1871--73.">STeghirws. .. oc samuledh lofuas brödhomin hafua twa män a sina matto (för sin del, å sin sida)" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 2. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 99. " tecla wart kaKLemming. 1871--73.">STat oppa en brännande eeldh, än hon. .. gik wt aff ellen oskadh. .. oc i the matto skaddhe henne enkte (hon led ingen skada häraf)" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 155. 10) beskaffenhet, KLemming. 1871--73.">STällning, lag. kom han KLemming. 1862.">All thing j godho matto KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 55. " ther näKLemming. 1871--73.">STh kom thz i andra motta" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 723. 11) tidpunkt, lag. j the maonne (i det samma) sände pylati husfrv. .. sighiande til honum KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 376. KL 380. " at man maa sin rogh saa i qwämlicom tima SOm är om laurencij äller vidh the matho" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 120. j sama mato (så snart) konung criKLemming. 1871--73.">STiern är thär komo olaf axelSOn oc KLemming. 1860.">Gren i KLemming. 1871--73.">STocholms skär KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8929. är erchebiscopen icke änd nw hiem kommen aff viKLemming. 1871--73.">STering for änd nw i thenne maathen BSH 5: 160 (1507). gång. i förKLemming. 1871--73.">STo matto wart hon offrat aff sinne modher anna tha hon lxxx dagha gamwl war. .. än i the andre matto offradhes hon tha hon war iij aara gamwl. .. oc nakot ther äpther hem fördhes oc sidhan hema bliffwandes til thäs hon vij aara gammwl war, oc tha wart hon tridhia sin offrat i templet KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 623. - Jfr midhKLemming. 1862.">Al-, midhio-, KLemming. 1846.">Van-mata, KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivirmatis, omata.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maata: -an Bir 5: 31 ;
 • -o MB 1: 307.
 • mota RK 2: 6314.
 • motha ib 7310, 7842 ;
 • -o SO 71.
 • matta Bir 2: 48, 111 ;
 • -an Bo 39 ; Lg 3: 456 ;
 • -o Bil 235, 305 ; Bo 3 ; 24, 29, 44 o. s. v.; Gr 276 o. s. v.; Bir 1: 30 o. s. v.; VKR VIII ; MP 1: 41, 196 ; ST 155, 298, 329, 418, 419 ; MB 2: 156 o. s. v.; Lg 294 ; Ber 100 o. s. v.; Su 183 o. s. v.; -onne Bo 19 ;
 • -or ST 416, 421 ; Su 19.
 • mattha: -o LB 2: 9.
 • maatta MB 2: 367 ; Lg 3: 343 ;
 • -o VKR 2.
 • motta Ber 5 ; RK 3: 723, 1992, 2457, 3666 ; Lg 3: 85 ;
 • -o SD NS 2: 127 (1409)),
 • mate (oblik kas. -a Bu 17 ; Bir 3: 92 ; Fl 278 och ofta i rimverken i rimsl., hvarest dock vanl. ej kan med säkerhet afgöras om formen bör hänföras till mata el. mate. matä MB 1: 71.
 • mate (i rimsl.) RK 2: 9412.
 • matte (i rimsl.) ib 1: (sfgn) s. 186. maatte (i rimsl.) ib 2: 8361, 3: 3320 ; äfven dessa former kunna föras till mata),
 • ivir mato
 • til mato
 • väl til mato )
 • matokorgher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back