Skära

Old Swedish Dictionary - skära

Meaning of Old Swedish word "skära" (or skæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skära Old Swedish word can mean:

skära (skæra)
L.
skära (skæra)
1) göra ljus, lysa. giordhe gudh. .. SOlina mere at skära daghin, maanan minne at liwsa nakraled nattina MB 1: 156.
skära (skæra)
2) rena, rensa, befria från det SOm är grumligt, smutsigt el. odugligt. om man sywdher henne (malört) j reenth watn ok skärer LB 2: 45. " mästh dogher hon (malört) sudhin mz rägnwant ok skärd" ib 5: 80. med två ack., den ene dir. obj., den andre ett adj. uttryckande handlingens verkan el. följd. är änkte watn bätra än thz SOm op rinder a högho berghe, thy at thz hawer. .. skiärt sik aldra renast genom iordhina MB 1: 124.
skära (skæra)
3) skära, rena (från det SOm enligt den Mosaiska lagen är oent el. besmitteligt). at män skullo skäras aff thy, än man kom när dödhom manne MB 1: 501. - rena (från synd el. det SOm är oheligt). lät sik döpa. .. ok af syndom skära (sedan ändradt till skyra) Bil 83. " han (Kristus) lät sik siälfuan döpa. ey ther til at han låt sik skära (sedan ändradt till skira) af syndom" ib. " tiLBör. .. at hughin först i actuia vita rensis oc skäris oc styrkis i dygdhanna idhn" Bo 143.
skära (skæra)
4) med ed) bevisa (någon) vara oskyldig, bevisa (en anklagad perSOns) oskuld, fria. the sculu skiära sik mäþ tolf mannum SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). blyfwe vthan kompanith swa länghe at han sik skärth hafwer fore thetta fornempdha SO 20.
skära (skæra)
5) göra klar el. klart seende. thz skärer ögon LB 2: 46. ib 39, 55, 4: 339, 350, 7: 11, 143. han. .. skärar mörk ögon ib 140. " thetta skärir syn" ib 2: 11.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skära may have also been written as skæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiära.
  • skärer ib 39, 45, 46, 55, 4: 339.
  • skäre ib 350.
  • skärar ib 7: 11, 140, 143.
  • -dher) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back