Skära

Old Swedish Dictionary - skära

Meaning of Old Swedish word "skära" (or skæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skära (skæra)
skära. " tha iak war barn fik min modhir mik skiäru j hand oc badh mik oppa akir ganga oc skära korn jak hängde mina skiäru j soolgisla oc hon skar mera korn hängiande än the andra skaro j manz handom" ST 128. Bi 948. som korn froe skäro fiollo the Al 3353. " en hwassa skära skAl han !UDDA_TECKEN?: en aker man) widh sith bälta bära mz skäron skAl han sik latha warda rensa wiin ok huMBla gardha" MD (S) 282. haffwandis. .. j sinne hand huassa skärw MB 2: 355. " wthsänt thina skäru. oc skär ib. "ib 356. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 228.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skära may have also been written as skæra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiära )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back