Skära

Old Swedish Dictionary - skära

Meaning of Old Swedish word "skära" (or skæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skära Old Swedish word can mean:

skära (skæra)
L.
skära (skæra)
2) rena, rensa, berfria från det som är grumligt, smutsiget el. odugligt. rena, göra renare. tässe witnado om the ord som rawid talade til larins jönisson tha han gik medh the xij ath panta wt arliga skattin han tog mina kanno ath skära sit bly medh han matte lata wara mina kanno oc skära sit bly medh andro än medh minne kanno ATb 1: 225 (1458).
skära (skæra)
3) rena (från synd el. det som är oheligt). at engin skärslo eldir är til j hwilkom siälana skulu rensas oc skäras Hel män 181. " loff wari thic min härra ihesus christu, thär läth thin licama ärofullan skära, oc ihesum kalla" SvB 114 (b. av 1500-t.). gif mic fridh. oc skära it hiärta ib 417 (d:o). 6) utreda, uträkna, göra upp? item tha som almoson hon skaars hem til myn, gaff jach thöm for i öre öl HLG 2: 86 (1517).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skära may have also been written as skæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • inf.
  • *skära up , 1) göra ren el. klar, erik mölnare, som forscriffwene kalk skaar op HLG 2: 46 (1516). ib 63 (1518).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back