Var

Old Swedish Dictionary - var

Meaning of Old Swedish word "var" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

var
vår. "iiij daghum äfter wara fru dagh wm warena" Bil 457. " ath han (qvarndammen) skal vara open þree vikur vm varenä" FH 3: 4 (1352). the sama flödhgiwtor ypna halda höst oc waar VAH 24: 322 (1442). " om vaarena böd olaff ledung aa" MD 330. MB 1: 223. VKR 37. " keryrth swm graffwen äre om voren i tielgongen" LB 8: 44. ib 7: 163. - i varas, i våras, sistliden vår. then tiid han kom her först i vaaras BSH 5: 404 (1510). then skath, som i ladhe vppo i wores ib 41 (1505).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaar.
  • waar.
  • vor.
  • vara time ,
  • vars time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back