Var

Old Swedish Dictionary - var

Meaning of Old Swedish word "var" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

var
vår. " wi hafuum giort et skipte mällin war a waro fädrene ok waro mödrene medh wars fadurs äringgislla pätarsson goduillia oc wara moþur husfru bendedicto oc wara wina oc frändda raþe" SD 6: 150 (1350). " en röst Suaradhe aff skaromen sighiande Sua som aff aldra munne o vaar skapare hör" Bir 2: 4. " annar skarin sagdhe vi kännoms vidhir vaar krankdom" ib. " huru maria ok iosep baro varn härra tel teMPlum domini" Bu 10. " huru var fru for af þänna heme tel himirikis" ib 12. " abraham stander fore warom herra" MB 1: 191. " vi skulum altidh hafua vars hierta öghon til wan herra iheSum christum" MP 1: 53. vndi guþz ban oc varrä fru SD 5: 562 (1346). - med följande SuBSt. försedt med Suffg. art. thz är waar delen aff tässe wärld Su 74. - med afs. på en person då den talande är regent eller biskop. hwilkin timä wir kallum saman wart riki til nokrä samtalu SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). " þär til war bref biuthä. at wir ärum aff lande farnir" ib 668. " ath thet (godset) blywer widh thet frwer kloster i kalmarna i allä matho som war kära frwa och modher drötningh margaretha thet thert thil giffwith hawer til äwerdelika äghä" ib NS 2: 62 (1408, bref utfärdadt af konung Erik). vnder wara konungxlica wredhe Bir 5: 113. " wi thordh mädh gudz nadh biscop i strengenes helsom ider alla the landbo ther oss war domkirkio i strengnenes waro capitulo kirkioprestom oc landzkirkiom tilhöra i waro streng[enäs] biscopSDöme" BSH 2: 35 (1396). - pl. aBS. vare, de våra, vårt folk. halle oss eller warom opin besiglde breff BSH 4: 2 (1471).

Part of speech: pn

Additional information: pron. poss.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • vaar Bir 2: 4.
 • waar MB 1: 179 ; SD 5: 375 (1344, nyare afskr.) ; Su 74.
 • vor VKR 66.
 • wor MD 71.
 • var.
 • waar Bu 3 ; TB 72.
 • varon Bo 162.
 • warom RK 3: 1849) Hadorphs uppl. s. 498; Klemmigs uppl. waara). waares ib 3946. ib 3946. n. (nom., ack.) vart. vaart Bir 2: 5.
 • waart SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). wort ib 6: 180 (1350).
 • varn.
 • wärn VML II Kp 12: 3 i var. van Bu 58.
 • wan MB 1: 149 ; MP 1: 44, 53 ; RK 1: 4495 ; MD 79.
 • war RK 1: 368.
 • vaar Bir 2: 4.
 • wor Di 188.
 • waran PM LXV. wares wares (i förbindelsen alles wares) BSH 5: 195 (1507).
 • varis FM 687 (1517).
 • vara.
 • wora MD 70 ; BSH 5: 195 (1507).
 • warä SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). wärä ib.
 • wor MD 70 ; Di 134.
 • varom.
 • waarom MB 1: 307.
 • warum SD 6: 180 (1350). f. warre SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). wårres KS 61 (151, 66). varre SD 5: 562 (1346), 564. wari UplL Præf. vare Bu 11.
 • ware SD 6: 180 (1350).
 • waare MB 1: 86.
 • varo Bu 11.
 • waro SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). war BSH 2: 35 (1396).
 • varo.
 • varu VGL I R 1: pr. wara SO 3. " ware ib. 4. wore ib. gen. m.,
 • vors Bir 2: 4.
 • wor BSH 2: 47 (1397).
 • uärs VGL I Br pr., 6. f. varra Bu 23, 492, 523.
 • varrä SD 5: 562 (1346).
 • varrä ib 605 (1346); BtRK 32 (1358, orig.).
 • vara Bu 16, 166.
 • wara VML II B 15: 3 i var.; SD 6: 180 (1330); NS 1: 526 (1406); KL 92, 93 ; Bil 457.
 • vare Bu 6, 16 ; Bil 755.
 • ware VML II B 15: 3. pl. nom.
 • varir VGL 1 þ 13. wari SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). vare ib 5: 562 (1346). " ware Bjärk. 12: pr. n. (nom., ack.) var. vaar" SD 5: 562 (1346); Bir 2: 4.
 • vor MD 71.
 • varon MP 1: 267.
 • waron SO 4.
 • warom MD (S) 266. ack. m. wara SD 5: 378 (1344, nyare afskr.) ; SO 4.
 • warä SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). f. waara MB 2: 165.
 • warum VGL I K 1; SD 6: 180 (1350). " warom" VML II Kr 1: pr.; SD 5: 374 (1344, nyare afskr.); MB 1: 245. waarom ib. gen. warrä SD 5: 374 (1344, nyare afskr.); varrä ib 567 (1346); wärrä ib 1: 668 (1285, gammal afskr.). wara ib 6: 180 (1350); FH 2: 48 (1419). ware ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back