Var

Old Swedish Dictionary - var

Meaning of Old Swedish word "var" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

var
läpp. "sighnadhir vari thin mundir oc värra" Bir 4: 137. ib 144, 157. " om syukir man haffwir. .. til swoar (för til swlnar?) warar (ej säkert läst)" LB 3: 84. MB 1: (Cod. B) 535. Jfr vara (waara),

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • warar (ej säkert läst) LB 3: 84.
  • varra Bir 4: 144, 157.
  • värra ib 137.
  • wärra MB 1: (Cod. B) 535.
  • wärranar ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back