Var

Old Swedish Dictionary - var

Meaning of Old Swedish word "var" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

var Old Swedish word can mean:

var
L.
var
1) Varse. " Vardha Var, a) blifVa Varse, VarseblifVa, mäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, iakttaga, få se. med gen. engin wardh hans war" Bil 105. " lät han genstan til mik fara swa at ängin liwanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis Vardher hans Vara" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1349. " titus wardh thäs war" Bil 316. " the hedhnu wrdhu thäs wari" ib 328. " tha hans fadher Vardh thäs vär" Fl 118. " bonBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din ok husFruan vordho thäs Vara, at Flores Sukkadhe ä swa sara" ib 583. " tha min fadher Vardher thäs Vara" ib 816. " tha hertugens men wordo tess ware at nordmen komo en Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Digher skare" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2956. " tha solin om daghin först op gaar man ma thäs All tiidh wardha war at trä vndan iordhene ga" Al 5854. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1638, 3435, 4827, 5368, 5548. Fr 1851, 1973. Al 606, 8234. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2487, 3920, 4164. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 79, 163, 190. - med dat. wardh iac war ene mullögh Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 391. " iak Vardh honum ey Vare" Fr 1116. " thaghar wardh han enom pAlaz war" Al 2862. " wordho the eno watne war" ib 4920. ib 5491. - med ack. han Vard. .. war litit hunagh Bil 614. tha ij Vardhin baBilon Vara Fl 763. " tha the Vardha nakath Varä" ib 1036. " at ängin matte Vardha Var ther thik" ib 1756. " man Vardh. .. ther Vara aff Fruor marghin stoltan skara" Fr 2979. " hon Vardh tha Var. .. eet ar thz han hafdhe fangith ij striidh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2143. ib 3026, 3562, 4127, 4193. Fr 126, 250, 1851. Va 7, 11. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1010, (sista forts.) 5611. ij Vardhin thz badhe Vara huru iak skla mz idher fara Fr 995. - med prep. vidher. tha wart yngram war wid them Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 86. tha Vardh iak Var vidher vnderlika saka Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 252. engen wart wider thzte war wtan kAlegrewanz at hon thit gar ib 85. " tha Vardh han Var vidh thera här hwar the drogho ouer eet Bergh" Fr 452. " arla om morghonin dagher op gaar tha Vardh konungin vidher Var thz hans dotter borto är" ib 2434. " konungin wardh ther vidher Var" ib 2935. " tha hans leon Vardh Var ther vidher tha grännadhe thz" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4459. " Vardher konungin ther vidher Var, at thu äpter tholik sökian far" Fl 942. ib 812, 1409. Al 1989. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 349. - med en sats. abraham. .. wardher war at en wädhor hänger mz hornom mällan thörnebuskana MB 1: 201. Fl 1659. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6456. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 3, 190. " vordho the Vara huru the fianda stapandhe fara" Fr 449. " tha Vardh hertugh Fräderik Vara. .. hwar som margha hiorta fara" ib 62. sidhan wardher iacob war hwar twe ioseps sönir fore honum stodho MB 1: 258. ib 278. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3258. Fl 26. Fr 2005. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4935. - abs. tha wart en war Va 30. b) få veta, få kännedom om, erfara. med gen. ille giorde erik tha han wille marsken forrada sa. .. nogre marskens wener worde thes ware oc budo honom ey om tälie fara KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3114. - med ack. hwat swar mich vidherfar them scAl thu raskelcia Varda war KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4643. wisse tydende wordo the tha waren ib 6352. - med prep. vidher. sidhan Vardh iak Var vidher annor tidhande Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 442. " osanttrix konung wort war wid the swik hafum sked war" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 39. c) erfara, röna. med gen. annan daghin som solin op gaar tha matte han thäs wardha war Al 3260. ib 8458. - md en sats. myöhunden han synis wara snar han wardher likauäll war han far optha mista KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2761. - abs. swa wardha mine owinir war Al 4298. - Vara Var, a) mäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. med gen. tha husbonBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din Var thäs Varä thz the Frughur fäldo tara Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2937. " tha seueke Var thess Var" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 215. thes war engen war nokot stort förre än elden togh til at brinna KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 340. b) få veta, erfara. med ack. ta marsken war the tydende war KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6170. - med prep. viþer. foghotin war ther ware widh KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3265. c) erfara, röna. med gen. hwa mykith spör han faar swar thäs war drötning olimpiaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis war Al 241.
var
2) Varsam, försiktig. " at han se war ok witur" KS 45 (115, 48). " skulu vngara ok Alle doghande män, the widh kunungz bord sitia. .. wara tyse ok wari i Allom åthäuom sinom" ib 54 (137, 58). trifne män, ok wari vm sik ib 83 (205, 91). the äru. .. ware ok wakre j sälikhet (cauti in prosperitate) Bir 1: 259, ib 382. wars härra räddoghe gör mannen waran Ber 10. sääl är the siäl. .. som Vardher Var af annars ofärdh Su 410. JFr fore-, o-Var.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vär Fl 118 (i rimsl. med aar). vara (i rimsl.). varä (i rimsl.). vare (i rimsl. med thäre) Fr 1116.
  • ware RK 1: 3265 (för öfvrig i rimsl.). pl. vari. vare. vrä. vara. var Iv 3026.
  • war Di 79 ; Al 4920, 5491. waren (i rimsl.) RK 2: 6352),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back