Var

Old Swedish Dictionary - var

Meaning of Old Swedish word "var" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

var
akt, vård. hAlda var, gifva akt; hålla utkik. han. .. badh them hAlla war oppa sik, nar han ather komme Lg 3: 383. - taka var, a) gifva akt på, vaka öfver, taga vård om. med gen., dat. el. ack. han. .. togh thäs hAlla görla var Fr 2251. vakir oc atgömol huru hon skulde sinom Alra kärasta son taka var (attenta super custodia dilecti filii sui]) Bo 5. " hwar troin siäl plähgir taka sinom brudhgomma. sinom herra. sinom gudhi granlica var (observere) ib 243. the ther thik skullo taka var" ib 36. " ijc [200] loth konungen tha ther qwar the skulle tagha ther landit war" RK 2: 8002. b) gifva akt på, passa på, se defter. med gen. hurw han matte tagha thäs war thz han funne nakra the list thz Alexander finge lifwet mist Al 9922. - med en sats. skodha. .. hwat granlica hon takir var i Allo huru thz rättelica skipas Bo 60. " tha tok herra gafuian var hwar som hertugh Fräderik far" Fr 1801. " at the sculle tage war nar marsken til honom far" RK 2: 3486. c) söka, eftersträfva. erik puke togh granneligha war then mon huru han munde teLge winna RK 2: s. 340. - taka sik var, taga sig till vara. seer thu hwat granlica han tok sik var. ok hwat vin han gaf sik om at fly konungxlikin hedhir Bo 94. " tak thik. .. var i thänna punktenom" Lgren. 1866.">Ber 263. " hade her trulle tha tagit sik war for konung erics gambla par" RK 2: 7636. - taka til var, a) gifva akt på, mäRKa. med ack. engin tok thz til war Lg 3: 207. b) hafva tillsyn. hon var. .. thön som ther tok til var (per cujus manus res ibant) Bo 59. c) vara (ngn) till hands, vara (ngn) till tjenst. min scriuare oc mit jncigle later iac her qwaar han skAl tagha idher til waar oc besigla thz i honom befAla RK 2: 5130. - JFr vara, vari.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • waar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back