Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika
behaga. " med dat. þen väliä þem licar" SD 5: 567 (1346). " at thän riddare matte idher väl lika" Iv 1197. Al 2246, 8552. annarstaþ þer þöm þykker oc licar SD 5: 567 (1346). " om idher siälfuum thz likar swa" Iv 827. " gör mk huath thik mon lika" ib 319. " ar thik Bort ä huart thik lika ib 4672. "Fr 1153. " thzte likade Allom well" Di 198. ib 240. konungenom togh thz illa lika, at han älskadhe henne swa hiärtelika Fl 151. RK 1: (LRK) s. 226 .. thänk. .. huru thöm tha likadhe (huru de kände det Bo 191. " thän mätte weth ey huru thöm hungrugha likar" GO 590.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back