Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika Old Swedish word can mean:

lika
L.
lika
3) lika mycket. rechnade wij med oleff scriffuer om alle lhans vpbördh och vtgifft. .. swa at rekinschapen löp lycha STock Skb 292 (1501?, Skip). jomffru maria. .. sagde. .. jak skal läghia min psaltara j wägskalena moth alle thinne synda bätri[n] ghÉ nar thätta war giorth, wogh psaltaren lika moth allom them goda gärninghom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 427. 6) alldeles, precis. thå finge wi henne lika halfdelen af alla the lössöra wi tå åttom SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 340 (1470, avskr.).. .. ok hiog STragx till them lika effter pannene STb 1: 396 (1482). yxen drogh lyka epter sarith lykit hade ib 3: 411 (1498). " josep näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnes lika jäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt vid jomfru maria j the helgha script" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 72.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lyka.
  • lycha Stock Skb 292 (1501?) , Skip)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back