Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika Old Swedish word can mean:

lika
oftaST n.
lika
2) lika, lika STor, enahanda.. .. goz igen, som thy läghlica hafdhe lighat til llica afgiel til et rät häfdha skipte i mina lifSDagha SD NS 3: 146 (1416). alt. .. skal bliffue faST ok STaduch, swa ath licha är pa bade syder STb 3: 398 (1498). " mz jämpno löffthe ok lika (pari voto), skal jomfrun halda sik wärldinne forsmädhelika" SpV 466. - n. lika mycket. will. .. hans brabender samme hussz legie fför licha som en anner tha är hans neST tet at haffua fför skälighet om aarit STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 272 (1495). STb 3: 235 (1495). Saml 24: 144. 3) motsVarande, i rättviST förhållande (till), lämpad (efter). - lika mot, i proportion? troyas omgång j längden war tree dagxleder oc lykamoth (ocequalis) j wydden Troj 37. - n. motsVarande el. fullt värde. kännis jak. .. haffwa saalt. .. joan pädersson. .. mina jordh. .. som är en lithin grdh, for lika som badhom a samdhe, for xv mark pänigha SD NS 3: 193 (1416). " tha thil bindher jäk mik. .. for:de thordhe. .. en annan STröm. .. i gien ath widherlegiä ok likä for hans byngynger" ib 575 (1420). STb 3: 354 (1498). STÄmb 143 (1500). " anders scriffuere scal koma til STadzsins j sancti nicolaj port om arit for licha medh then skeel, ath ah skal skolen vppeholle STb 4: 85 (1505). "ib 177 (1507) , 5: 338 (1521, Kop). - giVa lika, giVa ersättning, ersätta. STb 4: 174 (1507). göra lika, ersätta, gottgöra, betala. lauris iönson skal göra enom manne lika for fisken ATb 1: 263 (1467). - halda vidh lika ok rät, låta vederfaras Vad billigt oh rätt är. Se SDw 2: 1259. - mädh lika, med rätt, på rättmätigt sätt. gör saa mykit i dag som thu kant med likä och äre swara i morghen Thomas Varningsbref 7 (1436). ib 8.
lika
3) rättviST. - lagligen. Se SDw 2: 1259. - Jfr al-, o-lika.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lijcka StÄmb 143 (1500)
  • lyche ib 4: 177 (1507) ),
  • til lika ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back