Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika Old Swedish word can mean:

lika
L.
lika
1) lika. " framför följ. adj. el. adv. i lika godho SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe meth lika mykyth affgiäld" SD NS 1: 657 (1407). ib 2: 165 (1409) o. s. v. taka piper oc bertram lika mikit aff hwario LB 3: 168. " tw fingir gul badhin lika skapt" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 329. the waro ... badhe lika gaMBle ib 451. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. VKR 16. MD (S) 257. ärmana hafin. .. lika wiidha. the ärmana som (trol. för som the armana) sySJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STir oc brödhir hafua jn j cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STreno VKR 12. lwpu the lika faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST sidhan som för SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 696. " ängin the tingh som väghas. .. äru lika värdh vidhir atirhallogha siäl" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 49. " hafdhe konugen een äkta son lika gaMBlan widh pylatum" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 358. MB 2: 145. " the wore lika gaMBla mz thitmar" Di 205. wari. .. mik ok minum arfwm lika mektoghir (lika berättigad som jag och mina arfvingar) at opbära. .. the päninga summona SD NS 2: 53 (1408).
lika
2) likamed, liksom. " med dat. ther vm SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STande han sijn äuentyr lica enom androm" SJ 17 (1432).
lika
3) lika mycket. som dag oc nat war like (i skymmningen) RK 2: 3694 ; " jfr iämt 3 under iämn. "
lika
4) rakt. " bleSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STet ther lika fra" RK 2: 2256.
lika
5) rätt, väl, gynnsamt? han haffwer SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STor hog som ey wil wika hwat thz gaar wrankt eller lika MD (S) 290.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • liika )
  • lika som ,
  • lika vidh ,
  • lika vis , se likervis.
  • lika väl , se likoväl. - Jfr iämlika.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back