Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika Old Swedish word can mean:

lika
L.
lika
1) göra lik. med dat. wardher (näml. något) opta olikum likath MB 1: 43.
lika
2) anse el. säga vara lik, likna, förlikna, jämföra. med ack. och dat. man matte thz enom keysar lika Al 7488. ib 9672. - med ack. och pep. vidh. likar hans bökir widh seMBlo brödh Lg.">Bil 650. MB 1: 182, 321, 343. Frorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 31 (80, 33). - opersonl. thz tafelsmidhe ma wäl lika widh et gantzk konungx rike Al 2277. ib 3659. - med prep. mädh. opersonl. vndir thino eghno banere ther lica man mz thinom kärleke RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 268. - anse (lik), säga (vara lik). med dat. thetta likar sanctus augustinus likt sanno MB 1: 91. " man ma thik lika widher skä´l gudha iäMPninga wara wäl" Al 9793.
lika
3) förliknas, komma i jämförelse (med). med dat. ma thu hänne wäl lika Al 1420. " tha ey han eller nakar then ther födder är eller födhis än styre swa wäl nakath rike thz the magho thik at lika" ib 1048. - med prep. vidh. the matto ey vidh thesse bordh lika Fr 396. Hit kunna äfven föras de under 2 anförda ställena: Al 2277, 3659 ; RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 268.
lika
4) afpassa. "hafwande väghskaAl j sine hand matande ok likande
lika
5) förlika, försona? Alla them som ater vilia koma lika ok satta göra vidher min fadher Su 405. thz skulle wara liikt oc ther mz än RK 1: 945 (lika i förra och liikt i senare ex. fattas dock möjligen rättat ss adj.).
lika
6) öfverenskomma, bestämma. " wille ey haffwat som thz war likat" RK 1: 854. " swa som faderen haffdit likat" ib 539.
lika
1) göra sig lik, söka likna. med dat. skAl han ropa til gud. .. oc lika sik honom j dygdhom MP 2: 143. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 328. - varda el. vara lik, likna. med prep. vidh. han. .. lika sik ey åtenast vith onda män. .. vtan likar ok sik vidh grym oc fwl diur Frorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 29 (72, 31). MB 1: 50.
lika
2) förlikna sig, förliknas, komma i jämförelse. med prep. vidh. lika sik fatikan widh gregorium rikan Lg.">Bil 716. ma man ekke finna bland Fruor ok stolta qwinna aff the ij världine lifua ma ther sik vidh hänne lika ma Fr 2012. ib 260. " tholik hedher mik ekke bör at lika, mik widh nakan gudh" Al 3895.
lika
3) läMPa sig efter rätta sig efter. med dat. lica thik (conforma te) thinom jamcristne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 283. " han ville ey lika sik minom gudhelikom vilia" ib 308. ib 3: 76. " like sik sinom kraptom ok timom" ib 328. refl.
lika
1) varda el. vra lik, likna. med dat. thz är owerdigh at jac likes (Lg.">Bil liknas 107) minom herra Lg 950. " han likas mera södhe än manne" Frorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 13 (31, 14). ib 48 (121, 52). wilde ängelin likas gudhlikom limfnath MB 1: 50. " ib (Cod. B) 534. "RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 185. - med prep. vidh. war värdogher wrdin likas widh gudhz son Lg.">Bil 582. MB 1: 44, 87, 110, (Cod. B) 534. Frorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3), 13 (31, 14) 28 (71, 30), 69 (170, 76). - få utseende. skapa the (änglarne) sik tha liknilse aff wädhre oc göra thz swa thiokt at thz licas epter thera wilia MB 1: 190.
lika
2) med prep. " mäþ þe ra hiärta. .. þär likas mz bränne stens elde" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liika.
  • likat RK 1: 539, 854.
  • -ter: liikt ib 945),
  • lika sik ,
  • likas ,
  • lika saman , jämföra, sammanställa. tha the likas badhe saman MB 1: 47. - med ack. och prep. vidh. räkna oc lika twa synder saman, ena widh andra MB 1: 139. - Jfr for-, iäm-, sam-, til-, um-, vidher-lika.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back