Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot Old Swedish word can mean:

mot
mitt emot och nära invid. tridhie hymmilen hafuer vnderSTandisle j hulkom the helga trefaldoghet äräs ok skodhas en lith mooth enlith SvKyrkob (Lucid B) 124. 4) om tid: emot, bort emot. säle wardha the som fore gudz skuld faSTa mot pingiz dagha oc mot wl om aduent SvKyrkobr 39. 5) emot, i utbyte mot, till gengäld för. - emot, till uppvägande av; på, för. tak aff förscrffno pulwer fira skedher moth hwarya tyo kannor win STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 359. moth hwarya 100 marker kopar blanda thär j fämtan marker bly ib 412. 6) i förhållande till, i jämförelse med. alt thz här j hänne är scriffwat thz är ganzska litth, mot allo thy som bortleffdes Mecht 236. " at hans pina war aldra skämelikaST äpthir wärdzlikom dom, moth manna höghfärdh SktUppb 332. han war fatikaSTer moth manna giri ib. ib. alt aff rechnet tet ena mot tet andra bade vpbördh och vtgiffth" STock Skb 294 (1505, Skip). hwad the (ɔ: ombuden) kunne ther ffaa, skal theris sySTer j nörköpung haffue, halffdelin mot them och halffdelin the för theris mödhe STb 5: 15 (1514). giorde oleff hansson sin kemmenere renskap, hans vtgifft reknad moth hans opbore STock Skb 300 (1520-34, Skip).
mot
7) om sinnelag el. handlingssätt: emot. när sotthin. .. gör människionne wämian ok STygdh moth maath ok dryk SkrtUppb 238. 8) emot, i STrid mot. Se Sdw 2: 1269. mattis. .. hade. .. moth retta taget eth korreland STb 1: 247 (1480). thet som nu menlige dömes aff somme oförfarne domare moot lagen HSH 16: 102 (1527, Brask). - i motsats till. än diwridh skalt thu witha betekna thänna wärldinna höffdhinga skapnadh, mot thera nathurlighom skapnadh SpV 438. thär wndhrar iak oppa, hwar fore thu giffwer thy annat moth (cur ea transposueris), hwilkit thu tillagdhe siw thäns hälga anda gaffwom ib 545. - till förfång för. gör tw nokoth tolkith som fienden gör för sig tha brwkar tw moth tik syälffwom, och hwath som hälSTh tw gör före tik, är moth fiendan vm han vil tolkit gör a fö[r] sig STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 160. 9) emot, till bekämpande av, till skydd mot, till avhjälpande el. botande av. agapis är en STen gol, han gör kärlek, han är moth scoriponis ether lagdher wppa STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 459. 10) emot, att anmärka mot. hwat the haffua moth siälffuo walino ellir moth them som walt haffua, ellir mothe hennes persona som wald är Abbedval i Vkl 92. 11) abs. ss subST. motighet, motgång. j allom thingom badhe moth ok mädh (tam adrersis quam prosperis) Mecht 304.

Part of speech: pp

Additional information: prep. L.

Grammatical aspect: prep.

Alternative forms or notes:
  • moth.
  • moot HSH 16: 102 (1527, Brask). mooth SvKyrkobr (LUcid B) 124.
  • maath Svartb 415 (1445) ),
  • -

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back