Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot
1) form, gjutform, degel. . .. om i wellä haffuä nokre bysser til ider nar the först wordä redhä oc haffuer han nw giorth mothen til swaa han i morghen begynnär ath giwthä GPM 2: 154 (1502). göris eth mooth aff leer wm ena formo PMSkr 508. 2) stäMPel, prägel, bild. tha war ther. .. iiii swenske smapäninga, en aff them lafdhe eth hul appo sik oc motith war strukit a honom JTb 40 (1463). latin mik se pängsins mynt ok moth MP 4: 258. ib 261. 4) sätt, beskaffenhet, förhållande. äpthri thz at wtganghin ok inganghin j the hälgha script säthias widh omskiptelikit moth (diverso modo ponuntur) SpV 74.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moth.
  • mooth SpV 156 ; PMSkr 508 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back