Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot Old Swedish word can mean:

mot
1) form, gjutform, degel. gul hulkit som rensas. .. ionne oc moteno (fornace et formella) Bir 3: 107. " haffuer han ther eth skönth moth, som stander och bliffwer foderffwet, om han ekke snarlige fanger then och kopper" BSH 4: 336 (1503).
mot
2) stämpel, prägel, bild. waar natura kallas päninga, thy at hon är skapt äpter gudz liknilse, oc hawer hans mot MB 1: 387. " inthrykke han oc stämpla i människiona sina script oc tekn älla mot (quasi forman et superscriptonem)" Bir 2: 57.
mot
3) utseende, sätt att Framträda och visa sig. JFr glädhi mot.
mot
4) sätt, beskaffenhet, förhållande. nu är mik vordhit swa til mote (det har gått mig så, förhållandet med mig är det) thz iak storlik nödhuk lote thz iak ij thetta sinnä skulde thz torney ey finna Fr 1241.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back