Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot Old Swedish word can mean:

mot
L.
mot
1) möte, sammanträffande. " mins thet at förSTa mot iak mötir tik tha skal iak läggia min ögxe hammar pa tin skalla" ATb 1: 271 (1467). " grecana gaffwo sig w hans asyn oc wille jnthe j moth wiid honom" Troj 114. - sammankomST (av rätt el. dyl.). thesse. .. gode men komme tiil motte för witne STb 5: 232 (1519).
mot
2) tingsområde, tingslag (på Öland). norra motith BSH 5: 80 (1506, H. Gadh). " södra moth ib. - Jfr ars-, gatu-, lidha-, präSTa-, vägha-mot. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • motte STb 5: 2342 (1519) ),
  • a mot
  • a mote , ss prep. och adv. A) ss prep. L. med dat. el. i dess ställe ack; stundom stället efter sitt huvudord. emot, i strid mot. ath thu säweliga, oc liwffliga, haff tik mothe them, tik nakot amothe göra SkrtUppb 414. " thän tik amote är ath thu honom lönliga, oc kärlega awlith" ib 414.
  • i mot , ss prep. och adv. A) ss prep. L. med dat. el. i dess ställe ack.; stundom ställt efter sitt huvudord. emot, i strid mot. swa wtgöt han fämta sin sith wälsignahda blodh j mot ware wredhe SkrtUppb 338. " at han skall jnghenstadz vara konung cristiern j moth" Mon Dipl Sv 39 (1464).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back