Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än (æn)
advers. konj. L. men (lat. sed, autem); STundom närmande sig betydelsen: och. Än han vil haua al lthing omattelika ok skällica Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 32 (STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 183). Än sua ar sensus STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 184 (aut.). Queldet är een ändhe til giorda gerninga. Än morghonen een begynnän til thet görende är SvKyrkobr 128. Än om (et quid si) man glömir thet altidh göra Mecht 284. En Torpin ärchebiscop giorde ther ämbete KarlM (El) 7: 8. en Lubbrecht sagde al tiidh: jak begerar thedh rättin gifwer SD NS 3: 493 (1419). " tesse vare ffaSTä at kiopä vare Pädher Karlsson, Olaff Helgison. .. en tessä wattä Pädher Jonson oc Benkt Olafson" JämtlDipl 297 (1448). " at jach hade thet viST eller fornumed j noghen matte, thet the hadhe haft noghet orät fanged godz än helzt fran STäderne" F MU 5: 24 (1481). Än ey for thy, thet STaar tik än fullelica j fatidh, ey thu aleneSTe, jemwel then som höGre besiten är j STocholm en thw eST STb 2: l250 (1488). Än then hulscap oc manscap iak eder Nade tilsakt hafver, wil jak eder Nade hollde oc mit rätte fädernes riike SToria. 1816 ff.">HSH 13: 21 (1524? Brask). - Ofta upprepade gånger i en raskt flytande berättelse (Och. .. Och. .. Och. .. ), t. ex. ProsaDikter 353, Gr 282283, 291-293.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Alternative forms or notes:
  • en )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back