Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än (æn)
koMP. konj. L. än (lat. quam). Jak weth ey bätre thät som kötligit är än twngan. .. ok jak weth ok ey wärre köt än hona MP 4: 216. pa hwilkom glasit först slättis oc jäMPnis för än thet bläsis wth PMskr 563. til then tidh thet wardher bätre oss i mällen änthet är än Reuterdahl Kyrkohist III: 2, s. 534 (1436). tw far jnte aff thy. jw, sade Magnus, jak faar än swa mykit ATb 133 (1460). Käre herre, äre her nw jngen annen tidendher at scriffue ether tiill änd godhe Gud tess loff haffue GPM 2: 203 (1506). hulkit skot. . reknades. .. ok lop skothet xijC mark effen en iij mark (= 1202 mark) SSkb 2: 34 (1517). Gud se loffuat, han haffuer inthet segia paa eder anneth än gott, än han will sant segia HSH 13: 98 (1524, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Alternative forms or notes:
  • en )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back