Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än (æn)
(en) kond. konj. L. om, ifall, såvida (lat. si). Än nw komber thik annar thanke SkrtUppb 26. Thet än swa ware at menniskian wilde ey göra gärningana wtan lustas j slikom athäffuom SvKyrkobr 347. Göm thin mun sua at thu ville aldre tala än thet vare min vili Nio kap ur Bir 22 (lat. si esset voluntas mea; Bir 1: 88 vm thet ware min vili). Thy at han ville liua skörlica vtan atiruändo än hans natura formatte thet ib 32 (lat. si sufficeret natura; Bir 1: 183 vm hans natura formatte thet). Jfr um än.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back