Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än Old Swedish word can mean:

än (æn)
1) en annan gång, än en gång; än, äter, å nyo. a hwat rädhelikit skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al idhir vslom än thätta howdhit oppenbaras STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 195. " for han atar a pilagrims färþ. ok fan än sina coSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPana" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 172. " drotnigen. .. viSTe þöm än mz SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suikom tel sinna hiorþ" ib 167. " wi naghom rädhas at än koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer tholik Flodh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 175. " latha sin hugh gaa nidh til jordhinna, SOm thu människia är komyn vt aff, ok thet thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt än wardha" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 128. then annan daghen ther effter tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alade han än til henne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 34. " drotzsens huSTru oc hans SOn til honom gaa oc forentos en for the opginge at the marsken hwsit finge" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5696. " aather ridher erik karlsSOn i fiädrunga landh och än nw gingo the honum tiil lhandh" ib 3: 1598 (kan föras till 9). än roPadhe gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alne manin nv SOm för EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 207. " än SOSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadhe pelargrimen" ib 210. " STridhin byrias än aff ny" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2419. " gudz ängel tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alade än til honom annat sin ok sagde STat vpp ok sit ok äth. .. han sättis än vpåp oc aat aff thy brödena än annat sin" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 275 ; " jFr 3. än hade wij samma verff in for radet annan tijdh STycken på Forn Svenska.">BSh 5: 68 (1505). Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didrik hwg henne än en sinne SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunde i tw STycke, tha foor thz än SOm för" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 15. " bidhen än en tima fore mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 304. " i sculin än eentiidh i swerige STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: l1207. lib 1221.
än (æn)
2) en gång, FraMDeles. abraham. .. far. .. til lmorieBergh. .. oc matte wäl fadhers hiärta giwas widh. . än han ware ey fulkoSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlika lydhogher gudhi, oc än gudh hafhe ey honum wiisath, at gudh skulle än lata sin SOn ofFra fore han, oc fore STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt mankönith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 200. - omsider? wylin i oss wan erchebyscop aater sända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All tingh sculo än faa godhan ända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1205.
än (æn)
3) ytterligare, vidare. " än tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhe chriSTus" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 226 ; " jFr 1. än (iterum) sagdhe thän häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande ib; jFr 1. nw är än äpter at spöria. än mannen skulle thola dödh, än han hafdhe ey syndath" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 103. " ij idhart STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vald tha gifuer iak mik ok bidher idher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla saman än thz ij genaST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vardhin hans män" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1540. " sidhen badh clauus marsken en fan mich xxx raska men" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5608. " han (den Helige Ande) gifs oc ingiutz til helSO nar vi vmuändoms til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varn gudh af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo hiärta ok än (porro) gifs han til hiälp nar han hiälpir loc STySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varn krankdom i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom FreSTilSOm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110.
än (æn)
4) ytterligare, ännu, dertill. bidadhe han än en manath i archinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 171. " han hafuer än the til Flere Flödhgiwtor vpPa badhom STrömomen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VaH 24: 322 (1442); jFr 5, 8. glömska synis j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altaremen, guds snille reknas fiäta siälanna helsa aktas ey ok än owir thetta (nec SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sufficiunt eis isla, sed adhuc etiam) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BortkaSTa the min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe oc forsma min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vakn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 107. " i samu STund STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vaxte biSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alken SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua langar. at han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var fulämna ok än iui. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua at af sculde huga" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 417 ; " jFr 9. thrätighi thusand ok än tw footgangara hafdhe han nw" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1911. ölandh och STäkeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh skulle han beeholla och rasaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh. .. swarthsiöö och hagha. .. och än ther mz i thy öneköpunges by STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2734. " at likamen wäxer äpter sinna natwra mylikheet oc än sidhan [aFlar] aff sik om siidher sinna natwra lika" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 108. " januarius haffuir en (d. v. s. utom de förut näMDa dagarne då man äbör undvika åderlåtning) ii ondha daga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 89. " februarius haffuir i sigh en siw forSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodna daga" ib. " marcius haffuir i sigh en iiij STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vadelica daga" ib 90. ib 91, 92, 93, 95, 96, 97. - ytterligare, ännu mer. nar Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäfullin ville än thyngia ok härdha pinnonar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 446.
än (æn)
5) förSTäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid koSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP.: än, ännu. förSTa exemlum tok han af kunuge. SOm vil haua rena þieniST. ok renfärþokt þienSTo folk. ok än mon häldar SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua uilia guþ siäluar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. " han. .. satte sin sälla än siw milo längra Fra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vatneno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 264. " annor hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla natura är. .. skärr i genom SOm spEGhel, oc watn, oc än mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo skärare" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 41. " liäSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPmykin loSTa hafdhe mannin tha hafft i there samkomo SOm nw oc än swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mere. at hans natwra war tha bäter skiPath" ib 112. " jak tror at for SOrghinna ok ängxlonna mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLikhet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var hon vpSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Supin. .. ok än nw mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo meer (munc quidem multo magis) än tha hon mötte honom oc han bar korsit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204. " tetmar hugh än hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfua fathare (en hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfo STeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKligar) opPa videke" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 218. " än sage han mer medh meningh onda" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5576. " saghe sik for thz wara FrälSTan aff skärslo eldz pino j hulkum han sculde älighis än längir hawa pinadz" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 42. " Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäfwlin vilde hona en meir FreSTa" STenianus. Se Lg.">Bil 542. " thz SOm än meer ökir mina SOrgh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 216. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 266. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7566. the waro widh xl ey mera her criSTiärn haffe c oc en Flera ib 5631. sidhen wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Din ä förST wardh war nakar grater ä swa hardh tha nakar thordyn mäST rägnere än war thenne graten mee STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10430 ; " jFr 12. lhinna ParaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis SOm än är ärlikare än thz Paradys SOm adam war wt aff kaSTdher" STenianus. Se Lg.">Bil 227. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 105. " han war en STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKare an andre twa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 487. ib 2156. " huru twnglika thu STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ranzsakar, ämwäl lminzSTa tankana, än hällir gärningana SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 248. - än hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vat thäs mer, se þäs, adv. 3. än sidher, se siþer, dv. -(?) mine fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alse älskar, än räthelikare, äller (för äller än räthelikare?) sanna forradhara (immo certe, veri deceptores), thy wär swiku mik" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 41. - JFr än thäs mer.
än (æn)
6) förSTäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Superl.: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allra. ath han syällan nokot ok en optaST inthe aat vtan yrtir STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 52. " ä hwar iak hafwer mz idher farith iak hafwer än förST ij STridhom warith" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4240 (troligen STår dock här än för ä, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltid).
än (æn)
7) än, ännu, fortfarande. hafþe han en väSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. " guz moþer. .. saghþe hanom. huars hans husFru la een (adhuc; Cod. B, C än 933) oc SOf" ib 20. " watnin gingo än ower STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla iordhina" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 171. " manghe andre daghar SOm än haua naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn af heþnom afguþum" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 61. " Paulus STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var en (adhuc) genvärdhoghir iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su chriSTi tro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 146. än är portin a ParaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dijs atirluktir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 253. " nw är giort SOm thu bödh, oc än är nokor STadhir toSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir j EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budöls huseno" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 193. " en iak lifuir morghon en vm mesSO thima" STenianus. Se Lg.">Bil 605. " herra plägha oc än at sighia synom mannom til taghar han eth örlogh driwa wil" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 92. " lankt är än til domadagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 193. än tha at pharisei oc än (adhuc) mange renlifuis män ey drikka wiin ib 4: 62 ; " jFr 9. medh männ iskiom, SOm gudhi waro ok än äro wärhskyllogha, ath göra tyäniST ok lydhno" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 159. " jak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var ther byrdheman till oc än är" SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.). thro saraceni än j dagh opPa honom ST 139. än tho at hon. .. tik. .. wndherSTaar wara höxta fäghrindh. .. än fiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKas hon thot (för tho) tha lankt Fran tik SOm hon aswndar (longe tamen adhuc Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DiSTat a SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suo fine desiderato) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 98 ; jFr 12. - än, ännu, hittills, i denna STund, i denna dag; Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dittills. i förbindelse med nEGation. ängin än i dagh skyldadhe sik mz nakrom scirptamaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala nadhom ewinnelikt himerikis liiff än ey ware iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su chriSTi dödher oc blodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 104. " iak foor äkke än op til min fadhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 226. ib 140. " skudha. .. piltin iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum SOm ey än (nondum) tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar" ib 2. " tha SOm iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra tryggaSTa saat. .. swa SOm eth blomSTrande trää, tho oc ey än (necdum) tilfulnadz ySTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPat äller rotat" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 160. " tw haffuer än ekke mykit vpPa mik wagat" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 89. " enkte hafdhe än hanin gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alit i the huse" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 213. - JFr än nu, än þa A 1.
än (æn)
8) desSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sutom, för öfvrig. wi. .. bidhium än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allä män. .. at the laten warä wnerdanä i Fridhe wära SD 4: 466 (1335, nyare afskr.); jFr 3. - desSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sutom, derjämte. tha människian är vng oc färsk, th aär natwran swa heet, at hon nöter swa mykin mat, at han fullar thz blodh SOm hiten nöter i liweno oc än swa myken owerältis at likamen wäxer äpter sinna natwra mylikheet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 108 ; " jFr 3, 4, 9. "
än (æn)
9) äfven; till och med. ma man. .. thänkia thöm SOm ther äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sionga. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla glädhias oc Frygdhas. vilt thu oc än sighia at the danxa oc sla handomen saman. .. thz STar til thiin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 251. " thz SOm förra syntis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vansamt oc än omöghelikit" ib 132. " säl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vare the smamöön. ok än STora mön mz. SOm värdogh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vagga tholko barne" ib 5. at en häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgher Patriarcha hafdhe fyra husFrwr oc än twa sySTer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 221. ib 304. " auguSTinus sigher. .. at lijffs trä födha formente likamenom at rotna oc än äpter synBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dina, tha matte han länge hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LBrighdo liwa än honom ware lowath at äta aff thäs Frwkt" ib 107 mannen veet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AldzSTingis litit af thy SOm är ämwäl naturlika thinganna SOm minzST äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vardh. .. ok än thz han veet skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han faa mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe fiikt ok daghliko ärfwodhe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 399. " swa haffwa mange kommith til herradöme, oc än fangith konwnga rike" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 15. takande vpPa sik thrälsins ham oc liknilse. ey at enaST i the matto SOm han tok mandom mz os SOm trhäle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varom. vtan än onytlikx thräls STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 32. skullom vi os vidh tholkan. .. eld ey at enaST värma. vtan än bränna ib 242. ib 90, " m 112. "STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 217. " ey at enaST röktadhe han thz af gudhi vtan än iämuäl (immo etiam) badhe trä ok baSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vaxa i thy rikeno the äru godh for ether a 5. ey at enaST the siälffue twingas sannindena tighia. .. wtan än iämwäl them SOm hona tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala äffter thera makt förhindra" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 153. än om the sant swäria, likawäl höffwes thz illa gudz brudhom LfK 160. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123. JFr än nu, än þa A 2, B, än tha at, än þo, än þo at, än tho thät, än thy, än thy at, än thät. 10) till och med, redan. nw ögxlados the swa mykith at för än noe do, tha waaro koSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne aff hans sönom fyra thwsand oc tiwghu oc hundradha män STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 174. " the sama jomFrun grep siälinna maxsan än för (måhända STår dock än för i ST. f. för än; quasi antequam) hon kom vt aff munnenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 263. 11) ock, än. i satser SOm uttrycka ett medgifSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vande. kan thu vinna än taFlith tha, badhe thit ok hans skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu honum fa Fl 1204. " badhe än iak. älla nakar annar thik. at thu skulle thra handa göra aat honom. .. likouäl skulle thu thz ey göra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. " ware her en c wepnethe men han toke mek likewäll STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort om han wilde" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 2. " ekke rädhes iak thesse xij om iak ware än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alleyne" ib 89. " om thu än bedz hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfft mik rike thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al tik giffwas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 187. " nw om än (etsi) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghin wil lydhande wardha konungenom anticho oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort gaa aff theras fädernis laghom. .. iak oc mine brödher oc söner skulom oc wiliom bliffwa widh waar förfädhers lagh" ib 224. " wari. .. ey abbatissan oc sySTrana mykith böghelicha. .. at llata noghra STeichrws sySTor wt aff inlykkeno. .. thoot hon än wille gaa til annan orBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Din" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 27. " täkkes tik länger min tiäniST. thz aan iak tik wäl, thy thz ware än i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla thina liffs dagha" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 687. ib 24. LfK 157, l60. JFr än for thy, än huru, än likväl, än þa A 2, B, än tha at, än þo, än þo at, än tho thät, än thy, än thy at, än tho thät, än thy, än thy at, än thät, äfvenSOm um ok än. 12) likväl, det oaktadt. vi skulum göra räkningssap for gudhi oc hwarre creatwr aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo waro liwärne. oc än thort thw lee STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 261. " thorf han daghlica preSTin vidhir oc än wil han preSTin thrykkia nidhir" MD 80. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1280, (siSTa forts). 5243. JFr än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al t likoväl b, än likoväl, än tho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt likoväl, aä tho likoväl under likoväl, äfvenSOm än þa A 2, än thäs hälder. Särsk. förbindelser (med afs. på hvilka dock i vissa fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All än, kond. konj., torde hafSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va öfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vat inFlytesle):
än (æn)
1) huru än, på hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vad sätt än. jach skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al fynna söwekin än huru thz ganga kan Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 277.
än (æn)
2) huru. .. än. i huru hög grad. .. än, huru mycket. .. än. aff engo thinge morra. .. än hwrn (quantumcunque) thwngt thz är Ber 278.
än (æn)
1) då ännu, på den tiden. iag war än tha noghet heSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LBrigda oc STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5690. - i förbindelse med nEGation. thz war ängen osidher än tha i wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinne at hawa Flere husFrwr. .. oc ey war thz än tha forEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhith aff gudhi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB1: 222. chriSTi mandoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir syntis ey än tha (nondum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 470. ekke wiSTe wäBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dike än tha (enn finnr Viðga eigi) at hans swerd war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 67.
än (æn)
2) äfven då, äfven i den händelsen; ändå, ändock, likväl, det oaktadt. ämuäl vm thu finBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir nakat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara wranglica giort. ley skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu än tha döma thin iämcriSTin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123. " tha vnderSTodh noe at Flodhen war forgangin oc STenianus. Se Lg.">Bildandhe än tha (nihilominus) andra siw dagha til han sände ater wt duwona" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 171. " hafdhe een människa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla werldena hänne nögdhe ey än tha" ST 510 än ty han liffwit förweSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKath hade skulle honum än tha skee inghen skade STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forST.) 5214. Frå her STen criSTiernSOn iag ett laxafiske tog mig tykthe honum haffua än tha ägher nog ib 5992. ther motte iag till sängena gå ey förmåtte iag lengher ferdhas tha mina wener lagde sigh faST ther om ath iag än tha till iönekoping koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB ib 5470. hwat är mera wndrandhe, än at see gudz SOn, SOm war högxter i hymerike, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra slemaSTer wordhen i iordherike, oc än wil tha wsle lmannen krootas oc opphögias her ower iordhena LfK 44. B) konj.
än (æn)
1) äfven då, äfven om, om ock, om än. ärum wi skyldoghe syndomen harda näfST. .. ok än tha syndogir slas mz näfST, tha är iämcriSTnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunnande STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 201. " människiän dräpir sina siäl mz sinne ilzsko än tha kroppin liuir ondo lifue swa SOm hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlfdöhBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir" ib 277. " o huru opta hon thz skodhar oc thera thänkir. .. än tha hon ey gör älla far ther mz (etam quando) non operatur)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 17. " vi gangom opta a böne mz dufwo ok dulsko thorro hiärta än tha vi fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom nidhir" ib 102. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle the SOm mz henne omgingo, tha kunno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrigh wara ogladhi, än tha the mykin dröffuilse haffdho" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3. 4. böthe brodher SOm i fforsath sath j [1] pund STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vax. .. ok ganghe w gillena ok böthe menedhen än tha han inghen skadha giordhe SEG 120. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv, 13.
än (æn)
2) ehuru, faSTän. " än tha os ey mykit ther til trängher. .. thogh täkkis os sändha til idher vp nyia mz idher wenskap oc brödherskap" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 262. " synis syndana väghir mangom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara rättir än tha han ey swa är" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 138. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1237, (siSTa forts.) 4642, 4709, 5168. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 168, 275. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 692. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 20. - JFr än þo.
än (æn)
1) äfven om, om ok, om än. än tha at the hafdho funnit nakat fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt. tha hafdho the ekke haft päning at köPa mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " ey siälff abbatissan giffue nakre loff at haffua nakot EGhit än tha at hon wardher thz mykit bidhi aff henna Frändom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 29. " ib l62. "SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 43. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 21, 38. " wm jak oc wilde tik foresättia nakrom skaPadom thingom, än tha at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra ädhlaSTom. .. findr jak tik them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis owergaa, wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla widherliknilse" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 328.
än (æn)
2) ehuru, faSTän. " än tha at han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla tinga skaPare tha EGnadhe han sik enkte ellä atthe thz han matte sith hoffuod til böghia" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 47. " guddomin. .. syntis SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuaSOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunnande j thöm dözsins tima än tha at guddomin ma änga SOrgh älla pino thola" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 20. ib 4: 62. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8017, 3: 210, (siSTa forts.) 5928. SO 86. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 257, 283, 285. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 161, 211, 377. LfK 139. Gerts FreST 35. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXVI, LVVI. " j SOmlika minna wtuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda wina hiärtom giffs thog offta oc STundom, än tha at ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh, aff synnerlike nadh. .. lönlika oc osighelika at smaka. .. thäs sacramentzsins dygdh" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 292 ; jFr 1 - JFr än þo at.
än (æn)
1) äfven om, om ock. om än. än tho the EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhka hafdhde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varith tii hon hafdhe ther änkte latith ii STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2213. enghin gate STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla hans bökir scriuat ellir iwi läsith e tho han lase badhe nath ok dagh STenianus. Se Lg.">Bil 650.
än (æn)
2) ehuru, faSTän. " en tok henne krop han fik then wanka ok war thz moth henne wilia ok tanka" MD (S) 226. " än tho mik är witerlikit giort aff gudhi. hwat thic är widherfarit i thesse nat tho skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu ga mz mik til kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona oc kungöra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom guz gawor" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 210. " än thog min modher haffde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra fulkoSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlikaSTa atherhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald, thog likowäl STyrde hon sin likama skälika" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 62. än tho i wilin affgudhom thiäna enga nadher kunno the läna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6814. " än togh (þott) han tykkis wara ganska mykin käSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPe. .. ä huru gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jach är han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al saa snart sägia mik sith naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn SOm jach honum mith" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 272 ; jFr 1. han. .. löSTes þaghar än þo han SToþ eigh faSTar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. " honom tykte. .. skam wara at dräPa ena iomFrw. än tog lhan thes wäll makt haffde" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 93. Fl 115. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1226. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 156. MD (S) 221. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 5. LfK 142. tha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. . .lagdho sik nidhir at hwila sina lime. än tho i mykyt hardhom sängom. bleff hon STadugh quar i gudhelicom bönom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 336 ; jFr än þo under än, advers. lkonj. 2.
än (æn)
1) äfven om, om ock, om än. hwar SOm sik biwþär (erbjuder sig till dagligt arbet på Berget).. . än þo ät han se löskyr man. ryþär þär ok sätyr vp hus. þa aghär han þär äghändenom äncte aFraþ af giua SD 5: 637 (1347). " än tho at ij vilin mik hiälper tee ij maghin ey bärias een vidher three" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2763 ; jFr 2. än tho at thu mik okunnugh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varä. .. iak vilde ey vidh thik STridha merä ib 5415. ib 2779. " litla nytto taghin i ther aff än tho at i thz hördhe" ProsaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter (Sju vise mäST.) 133. iak är. .. swa rätuis at iak vil ey göra nakot än thot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra minzST (nec minimum quid) mot rätuiSOnne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 4. " at huar en aff them, än toth i släkthenne then yterSTe, tilföges tik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra näST" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 136. ib 133.
än (æn)
2) ehuru, faSTän. aff skiäl dömum wir thäöt þyrftilikit ok rathilikt at fälla nokor þing i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almännlikit äller i enlikt ärände. lthe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum näfST thorwo wit äller rättilsi. än tho at þe se eigh för göMD äller li lagh satt. tha wilium wir. .. at lysis opt firi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum manum SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.) ; jFr 1. än þo at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle dagha ok höghtiþe äru hans ok af hans naþom þo hauar han noquara höghtiþ särleka af hans särlekom naþom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 61. " än tho ath iak a SOttosäng liggir thogh är aminn sinne, skäl, minne oc vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DirSTanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dilse swa fwlkomlika godh ok STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, SOm tha iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra hlebrigdoghaST warith haffwir" SD NS 2: 169 (1409). en tho at han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var hedhin tha hadhe han eet ädhla hiärta STenianus. Se Lg.">Bil 860. " än thot han formatte ekke roPa mz munnenom til gudh. tha oPadhe han mz hiärtano" Pa 19. " än thot iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lthing veet tho sigh mik mz thinom EGhnom ordhom hulkin thin vili är" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 61. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var thz them SToor dröuilse. at än thot the viSTo han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara gudz SOn. tho matto thera sin oc hughir dröuas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12. thänk vpPa the välsignadho familiam. ok än thot hon är litin, är hon tho mykyt höghelica värdogh ib 33. en to at skede thetta onda dadh moth mith sinne ok mot mith radh tha sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa engen quinna taga lära aff mik at göra tolkit omära MD (S) 226. " än tho at biscopin badhe badh oc STraffadhe ey thes heller ät han aff sinom gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla lowana" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 198. " än tho at then välloghe herran koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir raskare til härSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birghis. .. ey thäs sidhir koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir fatike mannin til sama härbärghit än tho at senarmer" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 323. " at. .. hanom lofwaþis full viþergiäld for þe jorþ, än þo at han ängte fik" SD 6: 129 (1349). " han. .. kunde forSTa hwat folk sagde honom än thok at han kunde ey tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 28. " ändelika är thänne mannin mandraPare thy at gudz häMD latir han ey liua. än thot han vpkom hafsins wadha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 175. " her äre. .. Flere raske drenge än tog at iak them ekke neffner" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 143. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 161, 176. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 39, 142. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251, 4: 55,(Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt) 220, 5: 28. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4805, 5260. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8783. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 15, 54. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 2, 143, 145, 153, 175, 221. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 98, 306. Gers FreST Inl., 13, 18, 37. Gers Ars 4 (på två ST.). iudas. .. angrade sik än thot mz oFructsamlikom angir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 134. " jak iösse iowansSOn, än tho at kranker. .. til min likama, likowäl heel. .. til minna skäla. .. skiPar mit teSTament i swa mato SOm här epter STaar scrifuet" SD NS 1: 514 (1405). - JFr än tho at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo, än tho at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo at, än thot hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo at under hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var, pron. (se I 531 f.), än tho at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VariST, än thot hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VariST, än tho at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VariST at, än tho hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VariST at, än thot hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VariST huru under hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varis. än tho likoväl, se under likoväl.
än (æn)
1) äfve, om, om lock, om än än ty han liffwi förweSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKath hade skulle honum än tha skee inghen skade STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5213. han sakta wara, i saknadhe h.- gardh, sa matteth fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla lsigh, än thy i haffwe thöm i idher thienSTh, ther bäthre kwnno widh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla handha fogor än jach STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 133 (1506).
än (æn)
2) erhuru. " en thy thw mik hielPa maa tha kan jak ey the hielp at faa" MD (S) 300. " ja g sloo honum död. .. en ty han lathz siig ware full STarck" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 255. ib 3: (siSTa forts.) 4551. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 123 (1506).
än (æn)
1) äfven om, om ock, om än. lekarna mwgo wäll fara mellom STora herra. än thz oFrid är Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 106. ib 273.
än (æn)
2) ehuru, faSTän. " än thz hon war STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. tha war hon fager till atse (FrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var hon asionum a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vEGa eigi siðr en STyrc)" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 93. " viSTh eSTu vndherlighen än thz tu är gamol (viST er du heimskr. þo at þu ser gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All)" ib 274.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Alternative forms or notes:
 • en.
 • een Bu 20), acv.
 • än for thy ,
 • än huru ,
 • än likoväl , se under likoväl.
 • än nu ,
 • än þa ,
 • än tha at
 • än þo
 • -thog Bir 4: 62.
 • -togh RK 3: 1226 ; Di 272 ; Lg 3: 5 ; LfK 142. - tog Di 23.
 • -tok MD (S) 221, 226),
 • än þo at
 • -toth Su 136. -thot at ib 306),
 • än tho thät ,
 • än thy ,
 • än thy at ,
 • änt thäs hälder ,
 • än thäs mer ,
 • än thät ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back