Fasta

Old Swedish Dictionary - fasta

Meaning of Old Swedish word "fasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fasta
fasta, återhåll från föda el. från vissa födoämnen (särsk. kött) under viss tid; fasta som företages i religiöst syfte, i sht efter föreskrift af kyRKans lag el. kyrKLig myndighet. johannes fik hanom atar mäþ bönom ok fasto försto naþe Lg.">Bu 156. " idhandhe sik ey at enast i myKLom bönom oc store wakan, wtan ämwäl haffde hon myKLa fasto, swa at om daghen aath hon at enast enfalla brödith, mz nakra röther ällar gräs oc yrther" Lg 3: 301. pauen skipaþe fasto ok böner Lg.">Bu 24. ib 63. " i fastonna atirhalde" KL 335. " GOdh är fasta tha hon ma eld släkkia" GO 1106. - särsk. quadregesima, långfasta, den påsken föregående fastan, hvilken började askonSDag och varade i 40 dagar (då söndagarne ej räknas). vm fastona SD NS 1: 558 (1406, gammal afskr.). lögherdaghenom þöm förstä i fastonne SD 5: 639 (1347). MP 2: 58, 60. " första manodaghin i fastonne" SJ 153 (1447). " odhins daghin i quatuor teMPer i fastonne ib. v. daghum for wara fru mässo j fasto" Lg.">Bil 699. KL 34. MB 1: 307. RK 1: 2818, 2: 7658. " huru jwll ok fasta the trättä" MD 382. - siu vikna fasta, samma fasta förlängd genom att inträda fastlagssöndag. han (påfven Telesphorus) skipadhe vij wikna fasto fore pascha Lg 1000. " KLäRKom bödh han fasta vij wikna fasto fore pasca" ib. " badha langa fastona swa som är fran alla häLghona dagh ok til iwla, ok siw vikna fasto. .. fastadhe hon. .. vidh vatn ok brödh" KL 335. - nio vikna fasta, den påsken föregående fastan förlängd genom att inträda söndagen septuagesima. nästa thorSDaghin for nyowikna fasto SD NS 1: 315 (1404). " i IX vikna fasto" MP 2: 47. " i IX viku fasto" ib 50. - i fasto (i fastha, i fastes, i fastens, fastis), under sistliden långfasta. som wij scriffue eder til i fastens BSH 5: 377 (1509). war jak hooss her niels boson i fastha ib 584 (1517). ib 451 (1511). j fastis FM 424 (1509). " ath nw fastis jak tingade eth skep til edre herredömis behoff ib 317 (1507). i fastes nest forliden" ib 125 (1501). - Jfr gen-, kiöt-, langa-, mip-fasta.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • fasto altara kläpe ,
 • fasto dagher
 • fasta- )
 • fasto födha
 • fasta- )
 • fastoganger
 • fastagaangh RK 3: 3738.
 • fastegang ib 2: 6544, 8138.
 • fastegangh SO 48, 63.
 • fastegonk BGG 302, 303, 308, 309, 313),
 • fastogangs aptan
 • fastagongs affton )
 • fastogangs sunnodagher
 • fasteganssynnedagher: -dagh SD NS 2: 89 (1409). fastogangx sonnodagher: -dagh ST 146 ),
 • fastogangs tidh
 • i rimslut fasto gangx tidha RK 2: 4987. " fastagangx tijdha 1992. fastagans tidha" ib 8070. " fastagangs tidhe" ib 6592),
 • fastogangs vika
 • fastegangx- SO 67 ),
 • fasto koster
 • fasta- Bir 4: 15),
 • fasto mter
 • fasto tidh ,
 • fasto time ,
 • fasto thiänist ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back